Home காமசூத்ரா உச்சகட்ட உணர்வுகள் முட்டி மோதும்

உச்சகட்ட உணர்வுகள் முட்டி மோதும்

84

அரை குறை ஆடையில் இருக்கும்போதுதான் அழகு, கவர்ச்சி. அதேசமயம், முழு க்க உடைகளின்றி நிர்வாணமாகும் போது அங்கு ஈர்ப்பு நிச்சயம் குறை கிறது என்கிறார்கள் உளவியலாளர் கள். அதேசமயம், தோலை உரிக்கா மல் வாழைப் பழத்தை சாப்பிட முடி யாது இல்லையா… அதுபோலத் தான் நிர்வாணமாகாமல் எதுவும் பூர் த்தியாகாது. நிர்வாணத்துடனும் நிறைய விளையாடலாம் என்பது செக்ஸ் நிபு ணர்களின் கருத்து.

செக்ஸியான உணர்வுகளைத் தூண்ட நிர்வாண ம் உதவுகிறது என்கிறார்கள் இவ ர்கள். பெண்களைப் பொறுத்த வரை பட்டென்று எல்லாவற்றையு ம் கழற்றிப் போட மனம் வராது, தயங்குவார்கள், கூச்சப்படுவார் கள். ஆண்களுக்கு அந்தப் பிரச்சி னை இல்லை. ‘கிங்கிணி, மங் கிணி’ என்று வருவதில் அலாதிப் பிரியம் கொண்டவர்கள் அவர்கள். ஒரு ஆண் நிர்வாணமாக இருக்கும்போது அவனிடம் எப்படியெல் லாம் ஒரு பெண் விளையாடலாம் என்பதற்கு சில டிப்ஸ்கள்..

அப்படியே அவரை குப்புறப் படுக்க வை ங்க, நீங்களும் பக்கத்தில் ஒருக்களித்து படுத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களது வலது கை விரல்களால் முதுகுப் பகுதியை மெது வா தடவிக் கொடுங்க, நீவி விடுங் க. அப் படியே சின்னதாக கிள்ளி விடலாம். மசாஜ் செய்வதுபோல அமுக்கி எடுக்கலாம். முத்த மிடலாம். கோலம் போடுவது போல விளையாடலாம். நண்டூருது, நரியூருது என்று கிச்சுக்கிச்சு விளை யாட்டு விளை யாடலாம்.

கழுத்தின் மேலிலிருந்து அப்படியே நடு முதுகில் ஒற்றை விரலால் கோடு கிழிப் பது போல இழுத்தபடி முதுகின் முடிவுப் பகுதி வரை வந்து… அப்படி யே… சைடு வாக்கிலும் போகலாம். கீழேயும் போக லாம்.. அது உங்களது விருப்பம். இப்படிச் செய்யும்போது நன்கு நெரு க்கமாக இருப்பது போல படுங்க, குறிப்பாக ‘அது’ உங்களவரை உரசுவது போ ல இருக்க வேண்டியது அவசியம். அப்படியே மெதுவாக புரட்டிப்போ டுங்கள்…

இப்போது நெஞ்சுப்பகு தி. நீங்க உட்கார்ந்து கொள்ளுங்க ள் அல்லது இரு கால்களையும் நீட்டியபடி அமர்ந்து கொண்டு நடு வில் அவரை ஷிப்ட் செய்யுங்க். மடியில் படுக்க வைத்துக் கொண்டு மெதுவாக நெஞ்சுப் பகுதியில் விளையாடுங்கள். மார்பு முடிக்குள் கை விரல்களை விட்டு கோ தி விடுங்கள், லேசாக வலி ப்பது போல பிடித்து இழுங்கள், ஏய் .. வலிக்குது என்று உங்காளு சொன்னால் உதட்டில் சின்ன தாக ஒரு முத்தம் வையுங் கள். மார்புப் பகுதியில் விளையா டியபடியே அப்படியே அக்குள், இடுப்பு, தோள் பட்டை, வயிற் றுப்பகுதி… அப்படியேவும் தொடரலா ம்…. இப்படி ‘பேக் அன்ட் பிரன்ட்’ முடிந் தால் கீழேபோக வேண்டியதுதான். இந்த விளையாட்டுதான் ஆண்க ளுக்கு ரொம்பப்பிடிக்கும். கைக ளா ல் பிடித்து அவருக்கு இன்பம் கூடும் வரை விளையாடுங்கள். தட விக்கொடுங்கள், முத்த மிடுங் கள்.. அவர் விரும்புவதை செய்யுங் கள். தொடைப் பகுதிக்குப் போனால் இன்னும் சீக்கிரம் உணர்ச்சி வசப்படு வார் உங்களவர்.

தொடைப்பகுதியான உணர்ச்சி மிகுந்த பகுதியாகு ம். அதேபோல முழங்காலுக்குப் பின்னா ல் உள்ள பகுதியும் கூட அப்படித்தான். நாவால் வருடலாம், முத்தமிடலாம். அங்கு என்ன செய்தாலும் சிலிர்ப்பு ஏற்ப டும் என்பது கியாரண்டி. இப்படி ஒவ்வொரு ஏரியாவாக போய் வரும்போது உங்களுக்கே உந்துதல் ஏற் படும். எனவே அப்படிப்பட்ட நிலை வந்ததும் நீங்களும் உடைகளுக் கு விடை கொடுங்கள். உங்கள வரை விட்டே டிரஸ்ஸை கழற்றச் சொல்லுங்கள். இப்போது அவரையு ம் விளையாட விடுங்கள்.

இருவரு ம் இப்படி சிறிது நேரம் மாறி மாறி விளையாடும்போது உணர்ச்சிக் கொந்தளிப்பை அளவிட முடியாது … உச்சகட்ட உணர்வுகள் முட்டி மோத ஆரம்பித்து விட்டதாக உணரும் போது தோதான இடத்திற்கு இடம் பெயருங்கள்…