நீங்கள் சுய இன்பம் கட்டுபடுத்தும் முறைகள்…..

0
சுய இன்பம் என்பது ஒரு சாதாரண சமாதான நடவடிக்கையே ஆகும். அதனால் இப்பழக்கத்தில் ஈடுபடுவது தவறல்ல. ஆனால் இளம் வயதில் அடிக்கடி தலைத்தூக்கும் காம உணர்வை கட்டுப்படுத்த தெரிந்து கொள்வது அவசியம். இளம்...

உங்கள் துணை உச்ச கட்டத்திற்கு தயாரா ?

செக்ஸ் உச்சகட்டம் அடைவதற்கு முதலில் செக்ஸ் ஆசை உருவாக வெண்டும். ஒருவருக்கு செக்ஸ் ஆசை அல்லது ஆர்வம் உண்டாகி இருப்பதை பல்வேறு அறிகுறிகள் மூலம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பெண்களைப் பொறுத்தவரை...

செக்ஸ் பிரச்சினைகளும்! சில செக்ஸ் ஆய்வுகளும்! – ஓர் உளவியல் பார்வை!

0
நாம எல்லாரும் தெரிஞ்சி க்க, புரிஞ்சிக்க, விவாதிக் க விரும்புற ஆனா இப்படி யெல்லாம்செய்ய ஏனோ தயங்குற ஒரு விஷயமா த்தான் இருக்கு “செக்ஸ்” சம்பந்தப்பட்ட எல்லாவித மான கருத்துகளுமே நம்ம சமுதாய...

உடலுறவில் ஈடுபடாத ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஏற்படும் உடல், மன ரீதியான பாதிப்புகள்

0
ஆணும் பெண்ணும் உடலுறவில் ஈடுபடா மையால் ஏற்படும் பாதிப்பு க்கள் ஆணும், பெண்ணும், ஒரு குறிப்பிட்ட பருவ வயதிற்கு வந்தபின்னர், தவறாமல் உடலுற வு கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்கிற து காமசூத்திரம். இயற்கையின் படைப்பே...

உறவு-காதல்