சிறுநீர்ப்பாதை நோய்த்தொற்றுகளைத் தடுக்க சில அற்புதக் குறிப்புகள்

சிறுநீர்ப்பாதை நோய்த்தொற்றுகள் (UTI) என்பவை, பெண்களுக்கு பொதுவாக ஏற்படும் வேதனை மிகுந்த பிரச்சனைகளாகும். அதாவது சிறுநீரகம், சிறுநீர்ப்பை, சிறுநீர்க்குழாய், சிறுநீர் திறப்பு போன்ற பகுதிகளில் ஏற்படும் நோய்த்தொற்றுகளே சிறுநீர்ப்பாதை நோய்த்தொற்றுகள் எனப்படுகின்றன. இதுபோன்ற நோய்த்தொற்றுகளின்...

உறவு-காதல்