Home ஜல்சா உக்கிரமான பெண்களைத் திருப்திப்படுத்த இப்படித்தான் பண்ண வேண்டுமாம்..!!!

உக்கிரமான பெண்களைத் திருப்திப்படுத்த இப்படித்தான் பண்ண வேண்டுமாம்..!!!

30

எது கஷ்டம்… பெண்களைத் திருப்திப்ப டுத்துவது… இதுதான் தாம்பத்யத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பலரின் பதிலாக உள்ளது.. ஆனால் உண்மை என்ன… இப்ப டிச் சொல்பவர்களுக்கு இன்னும் கொ ஞ்சம் விவரம் தேவை என்பதே. வடிவேலு பாணியில் சொல்வதானால் பயிற்சி பத்தாது என்று சொல்லலாம்.. முயன்றால் முடியாதது எதுவும் இல்லை.. அதை விட, முறையாக அணுகி னால் முடியாதது எதுவுமே இல்லை..

உரிய முறையில், சரியான கோணத்தில் அணுகும்போது
பெண்களை காமத்திலும் திருப்தி ப்படுத்தலாம்.. போதும் போதும் என்று சொல்ல வைக்கலாம்.. சொக்கித் திணறி ஆயிரமாயிரம் தேங்ஸ் சொல்ல வைக்கலாம்…

எல்லாவற்றுக்கும் நீங்கள் செய் ய வேண்டியது.. உங்கள் துணை யின் உணர்ச்சிக் குவியல் எங்கி ருக்கிறது என்பதை சரியாக அறிந்து.. கை வைப்பதில்தான் உள் ளது.

1. ஆண்கள் வேறு.. பெண்கள் வேறு…
ஆண்களைப் பொறுத்தவரை உணர்ச்சிப் பகுதிகள் என்று பார்த்தால் விரல்விட்டு எண் ணிவிடலாம்.. ஆனால் பெண் களின் கதையே வேறு.. தொட் டால் தொடரும்.. தொடத் தொட பூ மலரும் என்ற கதைதான் பெண்களைப் பொறுத்தவரை.

2. எண்ணி முடிக்க முடியாது…
பெண்களின் உடலே ஒரு உண ர்ச்சிக் காவியம்தான். எந்த இடத் தில் தொட்டாலும் அவர்களின் இ தயத்தில் ஷாக் அடிக்கும்… அதே சமயம், சரியான இடத்தில் ஒரு ஆணின் கைவிரல் படும்போதும், உணர்வுகள் மோதும்போதும், மூச்சுக்காற்று வீசும்போதும்.. பெ ண்மை மலர்ந்து ஆண்மைக்கு எளிதாக வழி கொடுக்கும்.

3. தொடத் தொட துடிக்கும் தொடைகள்
பெண்களின் தொடை ஒரு உண ர்ச்சிக் குன்று. அதிலும் தொடை யின் உள்பகுதியில் உணர்ச்சிக ள் தாண்டவமாடும்.. ஒரு ஆணி ன் கை விரல் விளையாடும்போ து. சின்னதாக ஒரு தடவல், சில் லிட வைக்கும் மெனமையான மசாஜ்… சி்ன்னச் சி்ன்ன பிடிப்புக ள்.. அழகான முத்தம்… செ ய்து பாருங்கள்… சொக்கித் தவிப்பார்.

4. புட்டம்
பெரும்பாலான ஆண்களு க்கு பெண்களின் புட்டத் தைப் பிடித்து விளையாட ப் பிடிக்கும். உண்மையில் பெண்களும்கூட இதையே விரும்புகிறார்கள். சின்னதாக வலிக்காத வகையில் பிடித்து அழு த்தி மசாஜ் செய்வது போல செய்யும்போது அந்தப் பெ ண்ணுக்குள் உணர்ச்சிகள் ஊற்றெடுக்கும்.

5. கழுத்தில் வீசட்டும் மூச்சுக் காற்று
பெண்களின் கழுத்து மிக வும் சென்சிட்டிவானது… குறிப்பாக பின்னங் கழுத் து.. அங்கு உதடுகளால் உணர்ச்சிக் கோடுகளைக் கிழிக்கும்போ து உள்ளுக்குள் உணர்வு கள் கிறீச்சென பீறிட்டுக் கிளம்பும். அழ கான முத்த ங்களை கழுத்தில் அடுக்கு ங்கள்… அவர் நெளிய நெ ளிய விடாமல் தொடருங்க ள்… உங்கள அப்படியே கட் டியணைத்து அள்ளிக் கொ ள்வார்.

6. காதுகளில் கலகலப்பு
பெண்களின் காதுகளும், காது மடல்களும் கூட சுவாரஸ்யமான வைதான்.. இந்த காது மடல் களில் நாவால் வருடுவது, த டவித் தருவது, பிடித்துக் கடி ப்பது, செல்லமாக இழுப்பது, முத்த மழை பொழிவது பெ ண்களை உள்ளுக்குள் உருக வைக்கும்… இதெல் லாம் செ ய்யாவிட்டாலும்கூட அருகே போய் ஹஸ்க்கியாக பேசி னாலே போதும்.. உணர்வு ம றந்து உங்களை வளைத்துக் கொள் வார்.

7. காலில் மசாஜ்
பெண்களின் கால்களிலும் கூட உணர்ச்சிகள் நிறைய உள்ளன.. குறிப்பாக கால் விரல்களைப் பிடித்து நீவி விடுவது, மென்மை யாக பிடித்து சொடக்கு எடுப்ப து, உள்ளங்காலில் மசாஜ் செய்வது … அவரை நெக் குருக வைக்கும். குதிகாலில் சின்னதாக அழுத்தி விட்டு முத்தம் கொடுத்து நிமிர்ந்து பாருங்கள்.. அவர் உணர்ச்சி யால் உயர்ந்து நிற்பார்.