Home சூடான செய்திகள் ஆண்களை அல்லாட வைக்கும் பெண்களின் உதடுகள்! –தகவல்

ஆண்களை அல்லாட வைக்கும் பெண்களின் உதடுகள்! –தகவல்

34

ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரசித் து, ருசித்து செய்வதன் மூலம் இன்ப க் கலையில் ஒவ்வொரு படியாக ஏறி உயரலாம், இன்பத்தை முழு மையாக நுகரலாம்.

காமக் கலைகளுக்கு எதுவுமே எல் லை இல்லை. இதில் எல்லோரு மே ‘எல்கேஜி’தான். யாருமே இதில் ‘டாக்டர்’ பட்டம் வாங்கவும் முடியாது. கற்றுக் கொண்டே

போக வேண்டியதுதான்.

சரி விஷயத்திற்கு வருவோம்.. இந்த உதடு இருக்கு பாருங்க, இதை விட விசேஷமான விஷயம் எதுவுமே இல் லைங்க. இதை வைத்து என்னெல் லாம் பண்ணலாம் தெரியுமாஸ என்ன வெல்லாமோசெய்யலாம். உங்களோ ட பார்டனரிடம் செமத்தியாக விளையாட்டு காட்டலாம்.. எப்படி ன்னு கேட்குறீங்களா, தொடர்ந்து படிங்கஸ

பெரும்பாலான பெண்களுக்கு உதடுகள் அவ ர்களின் கவர்ச்சிகரமான விஷயமாக இருக் கின்றன. சில பெண்களுக்கு உதடுகள் தூக்கி னாற் போல இருக்கும். சிலருக்கு சின்னதாக, சொப்பு போல இருக்கும். சிலருக்கு பெரிதாக இருக்கும். சிலருக்கு நீ ளமாக இருக்கும். சிலருக்கு மேலே தூக்கியபடியும், கீழே சின்ன தாகவும் இருக்கும்.

இப்படி விதம் விதமான உதடுகளை வைத்துக் கொண்டு சும்மா இருந்தால் எப்படி, ஆண்களை அல்லாட வைக்காமல் விடலாமோஸ கூடாது. எனவேதான் அதை வைத்துக் கொண்டு என்னெ ல்லாம் செய்யலாம் என்பதற்கு இந்த ‘லிப் டிப்ஸ்’.

உங்காளு மூடு கொஞ்சம் டல்லா இருந்தார்னு வையுங்க, அவரிடம் போய் நெருக்கமாக உட்கா ருங்கள். எதுவும் பேசாதீங்க, உதடுகளை மட்டும் பேச விடுங்க. உத டுகளை முன்னோக்கி கொண்டு சென்று குவித்து வைத்து சின்னதா ஒரு கிஸ் அடி ங்க -காற்றில்தான். பார்ட்டி லேசாக நெளி வதைப் பார்க்கலாம்.

அதுக்கும் மசியலையா, கீழுதட்டை மடித் து உள்ளேயும், வெளியேயுமாக கொண்டு சென்று போக்கு காட்டுங்கள். பார்ட்டி இன் னும் கொஞ்சம் நெளிவார் பாருங்க.

அட இதுக்கும், மசியலப்பா என்ன பண்ணலாம்ஸநாக்கால் உங்கள து மேலுதட்டையும், கீழுதட்டையு ம் மாறிமாறி தடவிக் காட்டுங்கள் ஸ. இப்போது அவரால் உட்கார முடியாது. லேசாக எழுந்திருப்பா ர். இது பழைய டெக்னிக்தான், ஆனாலும் ரொம்ப பவர்புல்லானது.

‘பார்ட்டி’ ஏதாவது பிசியாக இருக்கிறா ரா, புக்கைத் தூக்கி வைத்துக் கொண் டு ரொம்ப சீரியஸாக படிக்கிறாராஸ டோண்ட் ஒர் ரி.. அவருக்கு எதிரே ஒரு சேரை போட்டுக் கொண்டு உட்காருங் கள் – இருகால்களையும் சற்று அகல மாக விரித்தபடி, படுகேஷுவலாக உட் கார்ந்தால் ரொம்ப சவுகரியம்- அமைதியாக இருங்கள். அவர் உங்க ளைத் திரு ம்பிப் பார்க்கும்போது மட்டும் உதடுகளைக் குவித்து லைட்டா, சத்தம் வராம ஒரு ‘முத்தா’ கொடுங்கள்.. கொடு க்கும்போது கண்களை கிறக்கமாக வை த்துக் கொள்வது நல்லது, சேலையில் இ ருந்தால் மாராப்பை லேசாக விலக்கினா ல்போல வைத்துக் கொண்டால் இன்னும் பெட்டர் ஸ இதைப் பார் த்து எவ்வளவு பெ ரிய ‘கிங்’காக இருந்தாலும் சரி கிறங்கிப் போய் உங்களது மடியில் வந்து விழுவது ஸ்யூர்ஸ.

உதடு சின்னதுதான். ஆனால் இதுசெய்யு ம் மாயாஜாலம் மகாப் பெரியதுஸ இன்னைக்கே செஞ்சு பாருங்களே ன்