Home காமசூத்ரா உடலுறவின்போது உங்கள் துணையின் உடலில் உள்ள‍ சகல உறுப்புகளையும் முழுமை யாக பயன்படுத்த தவறாதீர்

உடலுறவின்போது உங்கள் துணையின் உடலில் உள்ள‍ சகல உறுப்புகளையும் முழுமை யாக பயன்படுத்த தவறாதீர்

69

உடலுறவின்போது உங்கள் துணையின் உடலில் உள்ள‍ சகல உறுப்புகளையும் முழுமை யாக பயன்படுத்த தவறாதீர்

நிறைய பேருக்கு செக்ஸ் அபாரமான அனுபவமாக அமைகிறது. ஆனால் பல ருக்கு அது பாட்டி இடுப்பி ல் வைத்திருக்கும் சுருக்கு ப் பை போல சுருக்கமாக முடிந்துவிடுகிறது. எப்படி அது சிறப்பாக இருக்கிறது, சுருக்கமாகமுடிகிறது என்பது நமது கையில் தான் இருக்கிறது.

மொத்தமாக யோசித்துப் பார்த்தால் ஒரு சில நிமிடங்களில் முடிந்து வி டும் விஷயம்தான் செக்ஸ். ஆனால் அது சிறப்பாக அமைவதற்குத்தான் நாம் நிறைய மெனக்கெட வேண்டு ம்ஸ இதுக்காக பிளானிங் கமிஷனுக்குப் போய் திட்டமெல்லாம் தீட்ட வேண்டியதில்லை. முன்னேற்பாடுகளை பலமாக செய்தா லே போதும் பக்காவாக உறவு அமையும். பேஸ்மெ ன்ட் நன்றாக இருந்தால் தானே பில்டிங் பலமாக இருக்கும். அது போலத்தா ன் செக்ஸ் உறவும். முன் விளையாட்டுக்களை யார் ஒருவர் சிறப்பாக செய்கி றாரோ அவருக்கே அத்த னை இன்பமும் ஒரு சேரக் கிடைக்கும்.

முதலில் செக்ஸ் குறித்த உங்களது அறிவுத்திறனை கொஞ்ச மாச்சும் ஷார்ப் பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். அடுத்தது நிதானம் மற்றும் பொறுமை. அவசரப்பட்டா ல் இங்கு அலங்கோல மாகி விடும்.

அந்தரங்க உறுப்புகளுக்கு மட்டும்தான் செக்ஸின்போது வேலை என்று நினைத்து விடாமல் கைகள், வாய், நாக்கு உள்பட உடலின் சகல உறுப்புகளையும் முழுமையாக பயன்படுத் துங்கள்.

அன்பு, அரவணைப்பு, மெய் சிலிர்ப்பு, கதகதப்பு, முத்த ம், தழுவல், வருடல், துளா வுதல் என பல விஷயங்க ளையும் நீங்கள் செய்தாக வேண்டும். எதையுமே மிஸ் செய்யாமல் எல்லாவற்றையும் பிரயோகியுங்கள். உடல் முழுவதும் உணர்ச்சி அணுக்கள் வெடித்து வெளிக் கிளம்ப வே ண்டும். அப்போதுதான் உண் மையான உச்சத்தை நீங்கள் உணர முடியும், செக்ஸ் உற வையும் முழுமையாக அனுப விக்க முடியும்.

முன் விளையாட்டுகளால் மட் டுமே இதை ஒரு சேர கொண்டு வர முடியும். துணையின் உண ர்வுகளை வெறும் உறுப்பால் ம ட்டுமே தட்டி எழுப்பமுடியாது. மாறாக அருமையான முன் விளை யாட்டுக்களால் மட்டுமே அவரை உணர்ச்சிக் கொந்தளிப்புக்குக் கொண்டு செல்ல முடியும்.

முன் விளையாட்டின்போது துணையின் செக்ஸ் உணர்வு கள் கொந்தளிக்கும் பகுதிக ளை சரியாக தெரிந்து வைத் துக் கொண்டு அங்கு குறி வையுங்கள். அவருக்கு எது பிடிக்கும் என்பதைத் தெரிந் து வைத்துக் கொண்டு அதை யே நீண்ட நேரம் செய்யுங்க ள். தழுவுவது பிடிக்கும் என்றால் அதைச் செய்யுங்கள், வருடுவது பிடித்திருந்தால் அதைச் செய் யுங்கள். நாவால் வருடுவது தான் இஷ்டம் என்றால் அ தையும் செய்யுங்களால். விர ல் விளையாட் டு பிடிக்கும் என்றால் செய்துதான் ஆக வேண்டும்.

முன் விளையாட்டுக்களால் பெண்களுக்கு அபரிமிதமா ன இன்பம் கிடைக்கிறதாம். உறுப்புகளின் சேர்க்கையை விட முன் விளையாட்டுக்களைத் தா ன் பெண்கள் பெரிதும் விரும்புகிறார்களாம். எவ்வளவுக்கெவ்வ ளவு முன் விளையாட்டு நீளு கிறதோ, அந்த அளவுக்கு பெ ண்களுக்கு இன்பம் கூடுகிற தாம்.

உச்சந்தலை முதல் உள்ளங் கால் வரை உணர்ச்சிக் குவி யலாக இருப்பவர்கள் பெண் கள். அதேபோலத்தான் ஆண் களும். எனவே இருவருக்கும் எந்தெந்த இடம் எக்குத்தப்பானது என்பதை தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு அணுகும்போது எப்படிப்பட்ட மலையாக இருந்தாலும் சட்டென சரிந்து போய் உங்களது மடியில் வந்து விழுந்து விடும்.

வெறும் கண் இமையில் கூட செக்ஸ் உணர்வைத் தூண்ட முடியும். அழகாக, ஆதரவாக, அழுத்தமாக ஒரு முத்தம் வைக்கும் போது கிடைக்கும் சந்தோ ஷம் வேறு எதிலுமே கிடையாது. உதடுகளின் உராய்வுகள் கிளப் புவதைப் போன்ற வெப்பத்தை வேறு எதனாலும் செய்ய முடியா து. கரங்களின் காந்தப் பிடி க்குள் உங்களது துணை யை கட்டுண்டு போக வை க்கலாம். மோகத்தின் கத கதப்பு உங்களுக்குள் காம த் தீயை கொழுந்து விட்டு எரியச் செய்யும்.

ஒரு நிமிட உறவாக இருந் தாலும் ஒரு மணி நேர மு ன் விளையாட்டாவது குறைந்தது இருக்க வேண்டும். அப்போது தான் நீடித்த இன்பமும், படுக் கை அறை விளையாட்டில் ஒரு பரவசத்தையும் சந்திக்க முடியும் என்று கூறுகிறார்கள் செக்ஸா லஜிஸ்ட்டுகள்.

எனவே நிறைய விளையாடுங் கள், முழுமையான சந்தோஷத் தை எட்டிப் பிடியுங்கள்!

உடலுறவு முடிந்த பிறகும் ஆண்களிடம் பெண்கள் எதிர்பார்ப்ப‍து என்ன‍?

தம்பதியர் படுக்கை அறையில் உறவு தொடங்கு முன் மணிக்க ணக்கில் முன்விளையாட்டுக்க ளில் ஈடுபடுகின்றனர். சலிக்க ச லிக்க முத்தமழையால் துணை யை நனைய வைக்கின்றனர் ஆனால் உறவு முடிந்த பின்னர் எதையும் கண்டுகொள்ளாமல் அம்போவென்று விட்டுவிடுகின்றனர்.

உறவு முடிந்த பின்னரும் அன் பாய் அரவணைத்து முத்த மிட வேண்டும் என்று பெண் கள் எதிர்பார்க்கின்றனராம். உறவுக்கு பிந்தைய நிலை பற் றி ஆய்வு செய்துள்ள ‘ஜர்னல் ஆப் செக்ஸ் ரிசர்ச்’ சுவாரஸ்யமான சில கிளுகிளு சமாச்சாரங் கள் வெளியிட ப்பட்டுள்ளன.

முன் விளையாட்டில் ஆர்வம்

உறவுக்கு முன் துணையை தூண் டுவதற்காக சின்ன சின்ன விளை யாட்டில் ஈடுபடுவது ஆண்களின் வழக்கம். அப்போது வெட்கப்பட்டு ஒதுங்குவது பெண்களின் வழக்க மாம்.

அன்பான அரவணைப்பு அவசியம்

170 பேரிடம் இது குறித் து கேள்வி கேட்கப்பட் டது. அதில் ஆண்க ளை விட பெண்கள் சில விச யங்களுக்கு முக்கியம் கொடுப்பதாக கூறியுள் ளனர். செக்ஸியான பே ச்சு, முத்தம், கட்டி அணைத்தல், போன்றவைகளை விரும்புவ தாக கூறும் பெண்கள் உறவுக்கு பின் அன்பான அரவணைப்பை விரும்புவதாக கூறியுள்ளனர்.

முன்னும் பின்னும் முத்தம்

உறவுக்கு முந்தைய முன் வி ளையாட்டின் போது முத்தமிடு வது ஆண்களுக்கு பிடிக்கும் என்றால் உறவுக்கு பின் முத்த மிடுவதை பெரும்பாலான பெ ண்கள் விரும்புகின்றனராம்.

மெதுவாய் வருடிக்கொடுக்க ஆசை

உறவு முடிந்து, ஆண்கள் சோ ர்ந்து படுத்து விட்ட நேரத்தில் ஆண்களை கட்டிக் கொண்டு தூங்கவே பெரும்பாலான பெண்கள் விரும்புகிறார்கள். மெல்லியதாய் காதோரம் பே சவும், வாஞ்சை யாய் தடவிக் கொடுத்து முத்தமிடவும் பெ ண்கள் விரும்புகின்றன ராம்.

ஐ லவ் யூ அவசியம்

பெரும்பாலான தம்பதிகள் உறவிற் குப் பின்னர் ஐ லவ் யூ என்று சொ ல்வதை விரும்புகின்றனர். அதுவு ம் இறுக்கமான அணைப்பில் கா தோரம் கிசுகிசுப்பாய் சொல்ல வே ண்டுமாம். அதன் பின் மேலும் கிக் ஏறி ஒரு ரவுண்ட் போக வாய்ப்புள் ளது.

காமத்தில் பெண்களைத் திருப்திப்படுத்த சரியான கோணத்தில் அணுகவேண்டும்! அது எப்ப‍டி?

எது கஷ்டம்ஸ பெண்களைத் திருப்திப்ப டுத்துவதுஸ இதுதான் தாம்பத்யத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பலரின் பதிலாக உள் ளது.. ஆனால் உண்மை என்னஸ இப்ப டிச் சொல்பவர்களுக்கு இன்னும் கொ ஞ்சம் விவரம் தேவை என்பதே.

வடிவேலு பாணியில் சொல்வதானால் பயிற்சி பத்தாது என்று சொல்லலாம்.. முயன்றால் முடியாதது எதுவும் இல் லை.. அதை விட, முறையாக அணுகி னால் முடியாதது எதுவுமே இல்லை..

உரிய முறையில், சரியான கோணத்தில் அணுகும்போது

பெண்களை காமத்திலும் திருப்தி ப்படுத்தலாம்.. போதும் போதும் என்று சொல்ல வைக்கலாம்.. சொக்கித் திணறி ஆயிரமாயிரம் தேங்ஸ் சொல்ல வைக்கலாம்ஸ

எல்லாவற்றுக்கும் நீங்கள் செய் ய வேண்டியது.. உங்கள் துணை யின் உணர்ச்சிக் குவியல் எங்கி ருக்கிறது என்பதை சரியாக அறிந்து.. கை வைப்பதில்தான் உள் ளது.

1. ஆண்கள் வேறு.. பெண்கள் வேறுஸ

ஆண்களைப் பொறுத்தவரை உணர்ச்சிப் பகுதிகள் என்று பார்த்தால் விரல்விட்டு எண் ணிவிடலாம்.. ஆனால் பெண் களின் கதையே வேறு.. தொட் டால் தொடரும்.. தொடத் தொட பூ மலரும் என்ற கதைதான் பெண்களைப் பொறுத்தவரை.

2. எண்ணி முடிக்க முடியாதுஸ

பெண்களின் உடலே ஒரு உண ர்ச்சிக் காவியம்தான். எந்த இடத் தில் தொட்டாலும் அவர்களின் இ தயத்தில் ஷாக் அடிக்கும்ஸ அதே சமயம், சரியான இடத்தில் ஒரு ஆணின் கைவிரல் படும்போதும் , உணர்வுகள் மோதும்போதும், மூச்சுக்காற்று வீசும்போதும்.. பெ ண்மை மலர்ந்து ஆண்மைக்கு எளிதாக வழி கொடுக்கும்.

3. தொடத் தொட துடிக்கும் தொ டைகள்

பெண்களின் தொடை ஒரு உண ர்ச்சிக் குன்று. அதிலும் தொடை யின் உள்பகுதியில் உணர்ச்சிக ள் தாண்டவமாடும்.. ஒரு ஆணி ன் கை விரல் விளையாடும்போ து. சின்னதாக ஒரு தடவல், சில் லிட வைக்கும் மெனமையான மசாஜ்ஸ சி்ன்னச் சி்ன்ன பிடிப்புக ள்.. அழகான முத்தம்ஸ செ ய்து பாருங்கள்ஸ சொக்கித் தவிப்பார்.

4. புட்டம்

பெரும்பாலான ஆண்களு க்கு பெண்களின் புட்டத் தைப் பிடித்து விளையாட ப் பிடிக்கும். உண்மையில் பெண்களும்கூட இதையே விரும்புகிறார்கள். சின்னதாக வலிக்காத வகையில் பிடித்து அழு த்தி மசாஜ் செய்வது போல செய்யும்போது அந்தப் பெ ண்ணுக்குள் உணர்ச்சிகள் ஊற்றெடுக்கும்.

5. கழுத்தில் வீசட்டும் மூச் சுக் காற்று

பெண்களின் கழுத்து மிக வும் சென்சிட்டிவானதுஸ குறிப்பாக பின்னங் கழுத் து.. அங்கு உதடுகளால் உணர்ச்சிக் கோடுகளைக் கிழிக்கும்போ து உள்ளுக்குள் உணர்வு கள் கிறீச்சென பீறிட்டுக் கிளம்பும். அழ கான முத்த ங்களை கழுத்தில் அடுக்கு ங்கள்ஸ அவர் நெளிய நெ ளிய விடாமல் தொடருங்க ள்ஸ உங்கள அப்படியே கட் டியணைத்து அள்ளிக் கொ ள்வார்.

6. காதுகளில் கலகலப்பு

பெண்களின் காதுகளும், காது மடல்களும் கூட சுவாரஸ்யமான வைதான்.. இந்த காது மடல் களில் நாவால் வருடுவது, த டவித் தருவது, பிடித்துக் கடி ப்பது, செல்லமாக இழுப்பது, முத்த மழை பொழிவது பெ ண்களை உள்ளுக்குள் உருக வைக்கும்ஸ இதெல் லாம் செ ய்யாவிட்டாலும்கூட அருகே போய் ஹஸ்க்கியாக பேசி னாலே போதும்.. உணர்வு ம றந்து உங்களை வளைத்துக் கொள் வார்.

7. காலில் மசாஜ்

பெண்களின் கால்களிலும் கூட உணர்ச்சிகள் நிறைய உள்ளன.. குறிப்பாக கால் விரல்களைப் பிடித்து நீவி விடுவது, மென்மை யாக பிடித்து சொடக்கு எடுப்ப து, உள்ளங்காலில் மசாஜ் செய்வது ஸ அவரை நெக் குருக வைக்கும். குதிகாலில் சின்னதாக அழுத்தி விட்டு முத்தம் கொடுத்து நிமிர்ந்து பாருங்கள்.. அவர் உணர்ச்சி யால் உயர்ந்து நிற்பார்.

8. மணிக்கட்டிலும் மயக்க லாமேஸ

மணிக்கட்டிலும் கூட மய க்க மருந்து இருக்கிறது.. எ ன்ன ஆச்சரியமாக இருக் கிறதா.. நிஜம்தான்.. மணி க்கட்டைப் பிடித்து மென் மையாக மசாஜ் செய்யுங் கள்ஸ வலிக்காமல் பிடித் து விடுங்கள்ஸ உதடுகளால் முத்தம் கொடுங்கள்.. உணர்ச்சியி்ல முணகுவதைக் காணலாம்.

9. மார்புகள்

பெண்களின் மார்புகளைப் பற்றி நிறைய சொல்லிவிட் டோம்ஸ பெண்களின் உடலி லேயே மிகவும் உணர்வுகள் குவிந்துகிடக்கும் பகுதி இது தான். செல்ல மசாஜ்.. அழகா ன முத்தங்கள்.. விரல் விளையாட்டு.. நிமிண்டுதல், வாயை வை த்து உரசுதல், உறிஞ்சுதல் என நிறையச் செய்யலாம் இங்கு.

10. உதடுகள்

பெண்களின் உதடுகள் ஒரு ஓவி யம் போல.. அதைக் கையாளும் விதத்தில் கையாண்டால் அழ கான காவியம் கிடைக்கும்.. மேலு தடு, கீழுதடு, இரண்டும் சேர்த் து என படிப்படியாக முத்தமிட்டு, மெல்லக் கடித்து, மென்மையாக சுவைத்து.. நிறையச் செய்யலா ம்.

செய்து பாருங்கள்.. உங்கள் செல்லம், உங்களை அச்சுவெல் லமே என்று கட்டிக் கொள்வதைப் பார்க்கலாம்.