Home அந்தரங்கம் பெண்களின் காமபசியை ஆற்றுவது அவளவு சுலபம் அல்ல…

பெண்களின் காமபசியை ஆற்றுவது அவளவு சுலபம் அல்ல…

32

காமம் என்பதே ஒரு கலைதான். சரியாக கையாள்பவன் கலைஞ ன் ஆகிறான், தெரியாதவன் திக்கித் திணறுகிறான். கிட்ட த்தட்ட சிற்பி போலத்தான். பார்த்து, பொறுமையாக, நி தானமாக, புத்திசாலித்தனமா க செதுக்கினால் அழகிய சிற் பம் கிடைக்கும். மாறாக தாறு மாறாக செதுக்கினால், அல ங்கோலம்தான் மிச்சம்.

செக்ஸிலும் கூட இதே போல த்தான். சரியாக கையாள்வோருக்கு கிடைப்பது எல்லையற்ற

ஆனந்தம், உற்சாகம், சந்தோஷம். ‘அப்ப டியா, இப்படியா’ என்று புரியாதவர்களுக்கு கிடைப்பது மனச் சோர் வும், விரக்தியும்தான்.

ஒரு பெண்ணைத் திருப்திப்படுத் துவது என்பது ஆண்களுக்கு சற் று கடினமான விஷயம்தான். கார ணம், தாங்கள் உண்மையிலேயே திருப்திப்படுத்தினோமா என்பதை அறிய முடியாததுதான். காரண ம், பெண்கள் பெரும்பாலும் உண்மைகளைச் சொல்வதில்லை. காரணம், நாம் சொல்லும் உண் மை, அவர் மனதில் பாதிப்பை ஏற்ப டுத்தி விடுமோ என்ற கவலைதான்.

ஆனால், தங்களை எப்படியெல்லா ம் கையாண்டால் தங்களுக்கு உற் சாகம், சந்தோஷம் என்பதை அந்தப் பெண்களே மறைமுகமா கவோ அல்லது நேரடியாகவோ ஆண்களு க்கு உணர்த்துகிறார்கள். அதை மட் டுமாவது சரியாகச் செய்தால் கூட போதும், பாதி கிணறைத் தாண்டி விடலாம். மேலும் ஒரு பெண்ணை உறவின் மூலம் மட்டுமல்லாமல் மற்றவற்றிலும் கூட உற்சாகத்தி ன் எல்லைக்கு இட்டுச் செல்ல முடியும். உடலுறவு மட்டும்தான் பெண் ணுக்கு சந்தோஷம் என்றி ல்லை என்பதே இதன் அர்த்தம்.

எப்படிஸ

மார்பக விளையாட்டு – பெண்களி ன் மார்பகங்களை விரும்பாத ஆ ண்களே இருக்க முடியாது. மேலும் ஒரு பெண்ணிடம், ஆண் விரு ம்பும் முதல் அம்சமே மார்பகம்தான். பெரும்பாலான பெண்களுக் கும், தங்களது மார்பகத்துடன் ஆண்கள் விளையாடுவது பிடி க்கு மாம். குறிப்பாக காம்புப் பகு தியை லேசாக கடிப்பது, முத்த மிடுவது இத்யாதி, இத்யாதி போன்வற்றை பெண்கள் நிறை யவே விரும் புகிறார்களாம். மே லும் மெதுவாக மார்பகத்தை பிசைவது, உரசுவது உள்ளிட்ட வற்றையும் பெண்கள் விரும்பு கிறார்கள். இரு ப்பினும் இதில் முரட்டுத்தனம் இருக்காமல் பார்த்துக் கொள்வது நல்லது, காரண ம், அது பெண்களைக் காயப்படுத்துவதோடு மூட் அவுட் ஆக்கி விடும் அபாயம் உள்ளது.

அவசரம் கூடாது–ஒரு நதிபோ ல தங்களை ஆண்கள் பாவிக்க வேண்டும் என்று பெண்கள் விரும்புகிறார்கள். அதாவது எப்படி மழை நீரானது முதலில் மேட்டுப் பகுதியில் உற்பத்தியா க, நதியாக மாறி, அங்குமிங்கு மாக சென்று இறுதியில் கடலில் சங்கமிக்கி றதோ, அப்படித்தான் உறவும் என்பது அவர்களது கருத்து. அதே போலத்தான் ஆண்களு ம் எடுத்ததுமே அங்கே போகாமல், ஒவ் வொன்றாக செய்து, சங்கமத்தி ற்கு வழி ஏற்படுத்தி இறுதியில் ஓய்வ டைய வேண்டும் என பெண்கள் விரும்புகிறார்கள்.

முத்தமிடுவது, உடலோடு உடல் இழைவது, கைகளை அங்குமிங் கும் அலை பாய விடுவது ஆகியவை பெ ண்களுக்கு மிகவும் பிடிக் கும். குறிப் பாக உதட்டோடு உதடு பிணைத்து இடப்படும் ஆழமான முத்தம் பெண்க ளுக்குப் பிடிக்கும். இதழ்களை ரசித் து சுவைப்பதும் அவர்களுக்குப் பிடித் தமான ஒன்று. கைகளால் அவர்களது உடல் முழுவதும் விளை யாடுவது ரொம்ப ரொம்பப் பிடித்தமான ஒன்றாம். அந்த ரங்கப் பகுதிகளில் கை விளையாட்டை பெண்கள் பெரிதும் விரும்புகிறார்களா ம். எனவே, இதையெல்லாம் முடித்து விட்டு அங்கே போ வதுதான் நல்லது என்பதை உணர்வீர்களாகஸ!

கழுத்தில் மாயாஜாலம்- பெ ண்களுக்கு அழகு சேர்ப்பது அவர்கள து மார்பகங்கள் மட் டுமல்ல. கழுத்தும்கூட பெண் களுக்கு முக்கி யமானது. கு றிப்பாக இது காமப் பிரதேச ங்களில் ஒன்றும்கூட. எந்தப் பெண்ணாக இருந்தாலும் கழுத்தில் ஒரு ஆணின் கரம் பட்டால் நிச்சயம் உணர்ச்சிப் பெருக்கெடுக்கும். உறவின் போது அழுத்தமாக பின் கழுத்திலும், சைடிலும் முத்தமிட்டுப் பா ருங்கள், எப்படி நெளிகிறார்கள் என்றுஸ முத்தமிடக் கூட வேண் டாம், க ழுத்தின் அருகே சென்று, குறிப்பாக காது மடலுக்கு கீழே, பக்க வாட்டில், பின் கழுத்தில் லேசாக மூச்சு விட் டாலே கூட போதும், பெண்க ளுக்கு சிலிர்ப்பாக இருக்கு ம். எனவே உறவின்போது இ ந்தப் பகுதிக்கும் விசிட் அடித் து ஏதாவது முனுமுனுங்கள், முத்த மிடுங்கள், உதடுகளா ல் உரசுங்கள்ஸ

அழுத்தமான முத்தம் – பெண்களுக்குப் பிடித் தமான இன்னொன் று முத்தம். சும்மா ‘பச்சக் பச்சக்’ என்று வைத்து விட்டுப் போகும் ஆண்க ளைப் பார்த்தாலே பெ ண்களுக்கு பற்றிக் கொ ண்டு வருமாம். அழுத்த மாக, நிதானமாக, ஆழமாக முத்தமிடவேண்டும். அதுதான் பெண் களுக்குப் பிடிக்கும். இங்குதான் என்றில்லை, பெண்களுக்கு உடலில் எங்கு முத்தம் கொடுத்தாலும் ரொம்பப் பிடிக்குமாம். இருந்தாலும் உதடுகள், காது மடல், கழு த்து, கண்க ள், மார்புப் பகுதி, அக்குள் பகுதி, வயிறு, தொ டைகள், கால் விரல் கள் மற்றும் ‘அங்கே’ முத்தமிடுவ தை பெண்கள் அதிகம் ரசிக்கிறா ர்கள்.

நிதானமாக, அழுத்தமாக இதழோடு இதழ் சேர்த்து முத்தமிடும் போது உங்களுக்கான சொர் க்கவாசல் வேகமாக திறக்கு மாம்ஸ

கால் விரல்களை சொடுக்கு எடுத்து விடுவது, பாதங்களை மசாஜ் செய்து விடுவது, முழ ங்காலுக்குப் பின்னால் முத் தமிடுவது விரல் களால் வரு டுவது என ஏகப்பட்ட பட்டிய லைப் பெண்கள் வைத்துள்ள னர். அதையெல்லாம் புரிந்து சாமர்த்தியமாக நடந்து கொண் டால் சமர்த்தாக வெல்லலாம் – மனதை மட்டுமல்லாமல், உடலை யும் சேர்த்து!