ஆண்குறி நேராக இருக்கவேண்டுமா..?

0
ஆண்களின் ஆண்குறி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதம் அவர்கள் தரும் கணிப்பும் வேறுபட்டு இருக்கிறது. ஆனால் ஒன்று சுவாரஸ்யமான தகவல். புடைத்து நிற்கும்போதும் சாதாரண நிலையில் இருக்கும் போதும் ஆண்குறியின் பரிமாணம் ஓரளவானதே. சிறிய ஆண்குறிகள்...

பெரிய ஆணுறுப்பால் அவதிப்படும் ஆணின் சோகம்

ஒரு ஆணுக்கு ஆணுறுப்பு பெரியதாக இருந்தால், அவன் மிகவும் பெருமை கொள்வான். ஆனால் இப்போது நாம் பார்க்கப் போகும் ஒரு ஆணின் வாழ்க்கையில், அவனது பெரிய அளவிலான ஆணுறுப்பு, அவனது வாழ்க்கையையே திசை...

ஆண்குறி சிறிதாக இருக்க ஏதும் தாம்பத்திய பிரச்னை வருமா ?

என் உறுப்பின் அளவு மிகச் சிறியதாக இருக்கிறது. திருமணமானால் என்னால் என் மனைவியைத் திருப்திப்படுத்த இயலுமா? சிறியது என்று நீங்களே முடிவு செய்துவிட்டால் எப்படி? பொதுவாக தளர்ந்த நிலையில் மூன்றரையிலிருந்து நாலரை இன்ச்சும்,...

ஆணுறுப்பு மொட்டுத் தோலழற்சிக்கான சிகிச்சை என்ன?

0
காரணம் எதுவாக இருந்தாலும், உங்களுக்கு ஆணுறுப்பு மொட்டுத் தோலழற்சி இருந்தால், பின்வருவன பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன: அழற்சி இருக்கும் போது சோப்புகளைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். நீங்கள் சோப்புக்குப் பதிலாக ஒரு ஈரப்பதமூட்டும் கிரீமை அல்லது...

உறவு-காதல்