Home பாலியல் பெணின் அந்த இடத்தை இப்பிடிஎல்லாம் செய்யுங்க

பெணின் அந்த இடத்தை இப்பிடிஎல்லாம் செய்யுங்க

24

ஆரோக்கியமுள்ள பெண்ணின் மதன நீர் நுங்கின் நீரைப்போன்றசுவையுடன் இருக்கும். அதுவும் மாதவிடாய் முடிந்து தூய்மையான சில நாட்களுக்குப் பிறகு அதன் சுவை அமிர்தமாக இருக்கும். மனைவியின் மதன நீரை சுவைக்க விரும்பும் கணவன்மார்கள் அந்த நாட்களில் பரீட்சித்துப் பார்க்கலாம்.
பெண்குறியை எப்போதும் சுத்தமாக வைத்தி ருந்தால் காம இச்சை பெருக்கெடுக்கும்போது அதில் சுரக்கும் மதன நீரின் சுவை மிக அற்புத மாக இருக்கும்.
உண்மை என்னவெனில், ஒரு ஆணின் நாவு, சுவைக்கும் சுவைகளி லேயே மிகவும் சுவையானது பெண்ணின் – பிரியமுள்ள மனைவி யின் மதன நீராகத்தான் இருக்கும்.

ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன் கணவன் இக்கலையில் கை தேர்ந்த வனாக இருக்க வே ண்டும், அவன் இந்த கலவி யில் தன்னை ஒரு புது சொர்க் கத்துக்கே கொண்டுசெல்ல வேண்டுமென்று விரும்புகி றாள். அதை ஆண்கள் புரிந்து கொண்டால் இருவருக்கும் சொர்க்கம் இந்த பூவுலகிலே யே!
1. அது என்ன வாசனை?
ஒரு பெண்ணின் குறியில் வரும் வாடையே சில ஆண்களுக்குப் பிடிக்காமல் இருக்கலாம். உண்மையில் தன் மனைவியின் குறிமணமே பல ஆண்களைத் தூ ண்டிவிடும் சக்தியாக (aphro disiac) உள்ளது. அந்த மணம் அக்குறிக்குமட்டுமே உரியது.
ஒரு ஆண் கண்ணைக் கட்டி விட்டு தொடாமல் தடவாமல் பல குறிக ளைச் சுவைத்தால் அந்தத் தனிச்சுவையை வைத் தே இதுதான் தன் காதலியின் குறி எனக் கண்டுபிடித்துவிடுவான். எனவே குறிமணம் பொதுவாக அருவருப்பானதல்ல.
ஆயினும் சில நேரங்களில் காதலியின் குறியில் இருந்து ஒரு கெட்ட வாடை வருவது போல் தோன்றும். அவளே அதனை அறிந்திருந்தால் (மாத விடாயின்போது அல்லது உடல் நலமில்லாத போது) “இன்னி க்கு அங்க வேணாமுங்க” என்று தவிர்த்து விடுவாள்.
சாதாரண நாட்களிலேயே அப்படி ஒரு வாடை இருந்தால் இருவரும் முதலில் சேர்ந்த்து குளிக்கலாம், இதையே ஒரு ஜலக் கிரீடையாக ஆக்கி அவள் உங்கள் உடலுக்கும் நீங்கள் அவள் உடலுக்கும் (குறிப்பாக குறிகளுக்கு) வாசனை சோப்பு ப் பூசி சுத்தம் செய்யவும். இப்போது அவள் குறி அந்த வாடை இல்லாமல் இருக்க வே ண்டும். இன்னும் அந்த வாடை அதேமாதிரி இருந்தால் – அது ஏதாவது நோயின் அறி குறியாக இருக்கலாம்.ஒரு டாக்டரைக் கலந்து ஆலோசிக்கவு ம்.
2. நிதானம் அவசியம்:
காஞ்சமாடு கம்மங்கொல்லைல பூந்தமாதிரி நேர ”சென்ட்டர் ஸ்பாட்டுக்கு” போயிடாதீங்க. மெள்ள காதல் பேச்சுக்குடு த்து, நெத்தி, கன்னம், காது எல்லாத்துலயும் முத்தம் குடு த்து, உதட்டில் முத்த மிட்டு, தோள், அக்குள் குழி அப்புறம் மார்பு இப்படி வரிசையா முத் தம் குடுக்கணும்.
பிறகு தொப்புளில் முத்தம் கொடுத்து நாக்கால ஒரு சொழட்டு சொழட்டுங்க. பிறகு கீழே தொ டைகளுக்கு முத்தம் குடுத்து, மேல் நகர்ந்து குறியோட மேல் பகுதில உங்க வாயை வச்சி அந்த உப்பலான மேட்டை வாயவச்சி அழுத்து ங்க.
உங்கள் நாக்கை கொஞ்சம் எறக்கி முந்திரிப் பழத்துல முந்திக்கிட் டிருக்க பருப்புமாதிரி க்ளிடாரிஸ் இருக்க அதை உதட்ட வைச்சு அசைச்சி அசைச்சி முட்டிகிட்டு நிக்கறமாதிரி உசுப்பி விடணு ம். அப்புறம்தான் நீங்க அடுத்த நிலைக்கு போகணும்.
பழகினப்புறம் இதுல ஆரம்ப ஸ்டெப்ஸ் சிலது கட் பண்ணிடலாம், ஆனா இப்ப நாம் எவ்வளவு நேரம் இதில் செலவழிக்கறோ மோ அவ் வளவு நமக்கு கூடுதல் இன்பம் கிடைக்கும்.
3. முடி:
சுவைக்கும்போது அவள் குறி முடி நம் வாய்க்குள் புகுந்து விட்டால், அவ்வளவு தான். அவ்வளவு முயற்சியும் வீண். அவளுக்கும் அதே மாதிரி நம் ஆண்குறியைச் சுவைக்கும்போது சுற்றி வளர்ந்துள்ள முடி வாயில் சிக்கிக்கொண்டால் வந்தது ஆபத்து.
இதைத் தவிர்க்க ஒரு சுவையான வழி: நல்ல தேனை எடுத்து குறி மேல் நன்றாகத் தடவி, பின் குறிக் குள்ளும் ஊற்றலாம். எந்த முடி யானாலும் குறியோடு ஒட்டிக்கொ ள்ளும்.
ஆண்குறிக்கும் தேனைத் தடவி விடுங்கள் அதுக்கு அப்புறம் முடி பயமின்றியும் ருசித்து ரசித்துச் செ ய்யலாம். ஒன்று கவனத்தில் இரு க்கட்டும்: நீங்கள் பயன் படுத்தும் தேன் தரமான தேனாக இருத்தல் வேண்டும். இல்லாவிடில் தொத்து வியாதிகளுக்கு இடம் கொடுத்து விடும்,
தரமான தேன் ஒரு நல்ல கிருமினாசினியும் ஆகும்
அல்லது விட்டால் இப்போது முடிகளை அகற்ற நிறைய கிறீம்கள்கிடைக்கின்றன.. அவற்றிலும் தர மானதை தெரிவு செய்யவும்.. அல்ல து சவரம் செய்யலாம் இருப்பினும் இது எல்லாருக்கும் பிடி ப்பதில்லை. அப்பவும் இயற்கையே சிறந்தது. அதனால் தேன் சிற ந்தது எனலாம்.
4. ஜி-ஸ்பாட்ஸ்:
குறியிலிருந்து மதனநீர் சுரந்து உங்கள் முகத்தை கொழகொழ வென நனைக்கட்டும். உங்கள் கையை குறியின் துளையின்மேல்உள்ளங்கை மேல்புரமாக இருக்கும்படி வைத்துக் கொ ண்டு உங்கள் ஆள் காட்டி விர லை உள்ளே நுழைத்து க்ளிட் டுக்கு அடியில் கொண்டு செ ன்று ஒரு சுண்டு சுண்டி விடு ங்கள்,
இது கிளிட்டுக்கு நேர்கீழே உள்ள ஒரு வேட்கையைத் தூ ண்டும் இட த்தை (erogenous zone, G-spot) உயிர்ப்பிக்கும். க்ளிட்டின் வெளி ப்புறம் மட்டுமில்லை, கீழ்ப்புறமும் உணர்ச்சிமிக்க பகுதியே. இன்னும் எங்கெங்கு erogenous zones உள்ளன என்பதைக் கண்டு பிடித்து அவற்றைத் தூண்டிவிடுங்கள்.
5. மதன நீரின் சுவை:
ஆரோக்கியமுள்ள பெண்ணின் மதன நீர் நுங்கின் நீரைப்போன்றசுவையுடன் இருக்கும். அதுவு ம் மாதவிடாய் முடிந்து தூய் மையான சில நாட்களுக்குப் பிறகு அதன் சுவை மிக சுவை யாக இருக்கும். மனைவியி ன் மதன நீரை சுவைக்க விரு ம்பும் கணவன்மார்கள் அந்த நாட்களில் பரீட்சித்துப் பார்க் கலாம்.
அதிலிருந்து படிப்படியாக அதன் சுவை குறைந்து வரும். எல்லாவற் றிந்கும் மேலாக பெண்குறியை எப்போதும் சுத்தமாக வைத்திருந் தால் காம இச்சை பெருக்கெடுக்கும்போது அதில் சுரக்கும் மதன நீரி ன் சுவை மிக அற்புதமாக இருக்கும்.
ஒரு ஆணின் நாவு, சுவைக்கு ம் சுவைகளிலேயே மிகவும் சுவையான அமிர்தம் பெண் ணின், அதுவும் பிரியமுள்ள மனைவியின் மதன நீராகத் தான் இருக்கும்.
6. க்ளிட்டுக்குக் கீழே:
க்ளிட்டிலிருந்து கீழிறங்கி தடி த்துப் பிளந்திருக்கும் வெ ளி உதடுகள், அவற்றின் இடையில் மிருதுவான உள் உதடுகள் இவ ற்றை நாவினா ல் வருடுங்கள். உங்கள் வாய் உதடுகள் உங்கள் காத லியின் குறியை உதடுகளைக் கடிக்கட்டும்.
நீங்கள் பிறகு நாக்கை அந்த சந்தைப் பிளந்துகொண்டு குறிக்குள் புகுத்துங்கள். அது ஆண்குறியை கிளப்பிவிட்டு உறவுக்கு வா வான் னு இழுக்கும். இரண்டுபேரும் தமது துணையின் உடல்க ளை புரிஞ்சிகிட்டு காமசுகம் தேடலாம்.
6. குதத் துளை:
குறியை சுவைக்கும் போது அதற்குக் கீழே உள்ள குறுக லான கெட்டியான குதச் சந் தில் தடவி, நெருடி, குதமேடு களை நன்றாகப் பிசை ந்துவிடுங்கள். ஒரு விரலை குதத்துக்குள் சொருகி சுழற்றுங்கள்.
அவளுக்கு அது வலிக்குமாயினும் அவள் காம உணர்ச்சியை இன்னு ம் அதிகப் படுத்தும். குதத்தில் உறவு கொள் ஆசையில்லாதவர்கள் கூட ஒரு விரலை இப்படிப் புகுத் தி சுழற்றுவதை விரும்புகிறார் கள்.
நினைவிருக்கட்டும்: குறியில் போட்ட விரலையோ, ஆண்குறி யையோ குதத்தில் நுழைக்கலா ம், ஆனால் குதத்துக்குள் நுழை ந்த எதை யும் மீண்டும் குறிக்குள் விடக்கூடாது. இது நோய்க் கிரு மிகள் பரவ வழிவகுக்கும்.
உதாரணமாக குதத்தில் ஆண்குறியை விட்டு அனுபவித்து அதை அப்படியே வெளியிலெடுத்து பெண்குறியில் நுழைத்தால் எயிட்ஸ் தான் உங்களை வரவேற்கும், எச்சரிக்கை