Home அந்தரங்கம் உடலுறவின் போது பெண்ணுக்கு ஏற்படக்கூடிய மிக முக்கியமான உளவியல் பிரச்சனை

உடலுறவின் போது பெண்ணுக்கு ஏற்படக்கூடிய மிக முக்கியமான உளவியல் பிரச்சனை

29

antharanga kelvi, antharangam, tamil kama sutra, Tamilsex.com, tamilsex.com, www. tamil sex.com, tamil doctor, tamil kama kathaikal, tamil sex, tamil sex kathaikal, tamil sex padangal. tamil sex videos:ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கவலை இருக்கும். குறிப்பாக செக்ஸ் விஷய த்தில் ஆண்களானாலும் சரி, பெண்க ளானாலும் சரி பல்வேறு விதமான கவலைகள் இருக்கத்தான் செய்கிறது. குறிப்பாக பெண்களுக்கு செ க்ஸ் என்று வரும்போது பல கவலைகள் வருகிறதாம். இருப்பினும் குறிப்பிட்ட

10 கவலைகளை தொகுத்திருக்கி ன்றனர் ஆய்வாள ர்கள்.

அது என்ன 10 கவலைஸ என்னன் னு பார்க்கலாம் வாங்கஸ!

என்னோட உடம்பு பொலிவிழக்கி றதேஸ!

இதுதான் பல பெண்களுக்கு ஏற்படும் ஒரு பொதுவான கவலயாக இருக்கிறது. திருமணத்திற்குப் பி ன்னர்தான் பெண்களுக்கு இந்தக் கவலை அதிகரிக்கிறது. அதிலும் குழந்தை, குட்டி என்று ஆன பின் னர் பல பெண்களும் நமது உடல் வடிவிழந்து வருவதாக மனதை வருத்திக் கொள்கின்றனர்.

ஒரு வேளை கர்ப்பமாயிட்டாஸ?

இது குழந்தைப்பேறை தள்ளிப்போட விரும்பும் பெண்களுக்கு வரு ம் கவலை. கொஞ்ச நாளைக்கு ஜாலியாக இருந்து விட்டு பிறகு குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளலா மே என்று கருதும் பெண்கள் உறவில் ஈடுபடும்போது ஒரு வேளை கர்ப்பமாயிடுவோமோ என்ற பயத்திலேயே உறவின் இ னிமையை அனுபவிக்கத் தவறி விடுகிறார்க ளாம்.

ஆர்கஸம் வரலையேஸ!

இதுவும் பல பெண்களுக்கு வரும் ஒரு கவலை. உறவில் மும்முர மாக ஈடுபடும்போது மனம் மு ழுக்க இன்னிக்காவது நமக்கு சரியா ஆர்கஸம் வருமா, கண வருக்கு இன்பம் கிடைக்குமா, நமக்கும் சந்தோஷம் ஏற்படு மா என்ற பதட்டத்தில் இருக்கும் பெண்கள் பலர் உள்ளனராம். இ ப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு ஆண்கள் கிளிட்டோரிஸை தூண்டுவித் தும், முன் விளையாட்டுக்களை அதிகப்படுத்தியும் இன்பத்தை கூட் டி ஆர்கஸத்தை வர வைக்க முய ற்சிக்கலாம் என்று கூறுகிறார்கள் டாக்டர்கள்.

உறவு வர வர கசக்கிறதேஸ!

இதுவும் பல பெண்களுக்கு ஏற்படு ம் பொதுவான கவலைதான். திரு மணமாகி பல ஆண்டுகள் கழிந்த நிலையி்ல பல பெண்களுக்கு உற வில் ஒருவித ஈடுபாடு குறைந்து போய் விடும். சம்பிரதாயத்திற்காக உறவு வைத்துக்கொள்பவர்கள் பல ர் உள்ளனர். புருஷன் கோபி த்துக் கொள்வாரே என்பதற்காக உறவு வைத்துக் கொள்பவர்களும் பலர் உள்ளனர். இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு உறவு கசந்து வருவதாக ஒரு கவ லை தலை தூக்கும்.

கடமைக்காக உறவுஸ!

சில பெண்களுக்கு அன்று மூடு இருக்காது. இருந்தாலும் கணவர் கூப்பிடுகிறாரே என்பத ற்காகவும், அல்லது வேறு காரணங்களுக்கா கவும் கடமைக்காக படுத்துக்கிடப்பார்கள். இ ப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மனதில் தன்னம்பிக் கை குறையும் வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கிறதா ம்.

பிறப்புறுப்பு வறட்சியா இருக்கேஸ!

சில பெண்களுக்கு பிறப்புறுப்பு வறட்சி பிரச்ச னை இருக்கும். லூப் ரிகண்ட் தன்மை இல்லா மல் இருக்கும்போது உறவு கொள்ளும்போது வலிக்குமே, கஷ்டமாக இருக்குமே என்று இவர்கள் பயப்படுவார்க ள், கவலை கொள்வார்கள். உரிய லூப்ரிகண்ட் வசதிகளைச் செய்து கொள்ள எத்தனையோ வழிகள் பல உள்ளன. அவர்கள் இதைக் கடைப் பிடிக்கலாம்.

ரொம்பப் படுத்துராருப்பா!

சிலபெண்களுக்குதங்களது துணை கள்செய்யும் முரட்டுத்தனமான மு ன் விளையாட்டுக்கள் பிடிக்காது. குறிப்பாக கடிப்பது, அழுத்து வது, கிள்ளுவது, பிறாண்டுவது, பிடித்து முரட்டுத்தனமாக அணைப்பது, சத்தம் போட்டு உறவுகொள்வது போன்றவை எரிச்சலைக்கொடுக்கும். அதேபோல பிறப்புறுப்பு வறட்சிஇருக்கும்போது கூட அதைப் பற்றி கவலையே படாமல் தன்காரியத்தில் மட்டும் துணைகள்மு ம் முரமாக இறங்குவதையும் பல பெ ண்கள் விரும்புவதில்லை யாம்.

சுய இன்பம் நல்லதா, கெட்டதா?

சில பெண்களுக்கு சுய இன்பப் பழக்கம் இருக்கும். திருமணமான பெண்களும் கூட இதில் விதி விலக்கு இல்லை. இப்படிப்ப ட்டவர்க ளுக்கு நாம் செய்வது சரியா, தவறா என்ற குழப்பம் ஏற்படும். ஆ னால் இது பெரிய தவறல்ல என்பதை அவர்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வே ண்டும். இருப்பினும் தேவையான இன்பம் இயற்கையாகவே கிடை க்கும் நிலை இருந்தால் சுய இன்ப பழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த முயற் சிக்கலாம்.

நான் லெஸ்பியனா??

சில பெண்களுக்கு தங்களை விட அழகான பெண்கள்மீது ஆசை வ ரும். அழகா இருக்காளே, அவளு க்கு என்னைவிட ஜோரா இருக்கே என்று பொறாமைப் பார்வையோடு பார்ப்பார்கள். இப்படிப்பட்டவர் களுக்கு சில நேரங்களில் நாம் ஒரு வேளை லெ ஸ்பியனாக இருப்போமோ என்ற சந்தேகமும், கவ லையும் வருமாம்.

ஆணுறையை வெறுக்கிறாரே அவர்ஸ!

சில ஆண்களுக்கு ஆணுறையைப் பயன்படுத்துவ து அறவே பிடிக்காது. அப்படிப்பட்டவர்களால் அவ ர்களது மனைவியர் பெரிதும் பயப்படுவார்களாம். ஒருவேளை கர்ப் பமாகி விடுவோமா என்று அவர் கள் அஞ்சுவார்களாம்.