Home பாலியல் வெஜினிஸ்மஸ் பிரச்சினை

வெஜினிஸ்மஸ் பிரச்சினை

26

0செக்ஸ் உறவில் பெண்ணின் ஒத்துழைப்பு மிக மிக அவசியம். ஆனால் அதற்கு இயற்கையே ஏராளமான தடைகளை உண்டு பண்ணி இருக்கிறது. இந்த இயற்கைத் தடைகளால், ஆணும், பெண்ணும் செக்ஸ் உறவையே அனுபவிக்க முடியாமல் போகிறது. இது போன்ற பிரச்சினைகளில் ஒன்று தான், பெண்களைப் பாதிக்கும் வெஜpனிஸ்மஸ் எனப்படுவது. இது பற்றி கொஞ்சம் விhpவாகப் பார்க்கலாம்…

பண் என்பவள் எப்போதும் எதிலும் கொஞ்சம் ஒதுக்கியே வைக்கப்படுவது வேதனைக்குhpய விஷயம். செக்ஸ் விஷயத்திலும் அவளது உhpமைகள் நெடுங்காலமாக மறுக்கப்பட்டு அல்லது புறக்கணிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது. ஆண் அளவுக்கு பெண்ணுக்கு செக்ஸ் ஆசை இருக்காது என்ற கருத்து கூட ஒரு காலத்தில் நிலவி வந்தது. ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளில் பெண்ணின் பாலுணர்விற்கும் சம உhpமை தரப்பட்டு வருகிறது.

செக்சைப் பொறுத்தவரை பெண்களுக்கென சில பிரத்யேகப் பிரச்சினைகள் உண்டு. அது பற்றி இங்கு காணலாம்.

உடலுறவின் போது பெண்ணுறுப்பில் பயங்கரமாக வலி தோன்றுவது ஒரு முக்கியப் பிரச்சினை. இது வெஜpனிஸ்மஸ் எனப்படுகிறது. குறிப்பாகப் பெண் உறுப்பிற்குள் ஆணுறுப்பை நுழைக்கும் போது இப்படி வலி தோன்றுகிறது. இதற்கு வயது வித்தியாசம் என எதுவும் கிடையாது. கன்னிப் பெண்களாக இருந்தாலும் சாp, வயதான பெண்களாக இருந்தாலும் சாp இந்த வலி வரலாம். முதன் முதலில் கன்னித் திரை கிழி படும் முன் உண்டாகும் வலி வேறு, இந்த வித வலி வேறு.
2 முதல் 3 சதவிகிதப் பெண்களுக்கு இந்தக் குறைபாடு இருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு பெண்ணுறுப்பின் உள்ளே ஒரு விரலைக்கூட நுழைக்க முடியாத அளவுக்கு உறுப்பின் உட்சுவர் குறுகி விடுகிறது. ஆண் எவ்வளவு மென்மையாகக் கையாண்டாலும் தாங்க முடியாத வலி உண்டாகுமே தவிர பெண்ணால் எந்த வித இன்பத்தையும் நுகர முடியாது.

2 முதல் 3 சதவிகிதப் பெண்களுக்கு கன்னித்திரை கிழியாத குறைபாடு இருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு பெண்ணுறுப்பின் உள்ளே ஒரு விரலைக்கூட நுழைக்க முடியாத அளவுக்கு உறுப்பின் உட்சுவர் குறுகி விடுகிறது. ஆண் எவ்வளவு மென்மையாகக் கையாண்டாலும் தாங்க முடியாத வலி உண்டாகுமே தவிர பெண்ணால் எந்த வித இன்பத்தையும் நுகர முடியாது.

இத்தகைய பெண்களுக்கு உடலுறவு என்றhலே கடும் அலர்ஜp. இதனால் ஆண் வர்க்கத்தையே கூட ஒட்டு மொத்தமாக சில பெண்கள் வெறுக்கக் கூடும். இதுவே முற்றினால் செக்ஸ் விஷயத்தில் அடி மனதில் ஆறhத் தழும்பாக உருவெடுத்து உருக்குலைக்கக் கூடும். உடலுறவில் இயற்கையான ஆசைகள் இருந்த போதிலும் அதன் போது ஏற்படும் கொடூரமான வலி செக்ஸ் மீதே விருப்பம் இல்லாமல் செய்து விடும்.
இன்னும் சொல்லப்போனால் அத்தகைய பெண்களுக்கு உடலுறவு கொள்வதை விட அதற்கு முன் செய்யப்படும் தொடுதல், தடவுதல், முத்தமிடுதல், கட்டி அணைத்தல்,. வருடுதல், போன்ற முன் விளையாட்டுக்களே ரெம்பப் பிடிக்கும். இதனால் அடிக்கடி உடலுறவுக்கு வாய்ப்பே இன்றிப் போகிறது. விளைவு… அந்தப் பெண்ணுக்குக் கருத்தாpக்கும் வாய்ப்பும் குறைந்து விடுகிறது. அதன் பிறகு தான் குழந்தையின்மை சிகிச்சை மையங்களை நாடிச் செல்ல வேண்டியதாகிறது.
ஆனால் ஆணுக்கு இத்தகைய குறைபாடு பற்றி ஒன்றும் தொpயாத நிலையில் வியப்பை அளிக்கலாம். குறி சிறியதாக உள்ளதால் உடலுறவின் போது வலி தாங்காமல் துடிக்கும் மனைவியைப் பார்த்து சில கணவன்மார்கள் தான் ஏதோ பயங்கரமான பலசாலி அல்லது மிக வீhpயமுள்ள ஆண்மகன் என்றேh தன்னைக் கற்பனை செய்து கொண்டு மேலும் மேலும் துன்புறுத்துவான். இறுதியில் இத்தகைய ஆண்களுக்கு மனநிலை பாதிப்பு ஏற்பட்டு ஆண்மைக்குறைவு கூட ஏற்படவும் வாய்ப்பு உண்டு.