Home அந்தரங்கம் கலவி முக்கியம் திருமணமான ஆண்- பெண்களுக்கு மட்டுமே உரியது.

கலவி முக்கியம் திருமணமான ஆண்- பெண்களுக்கு மட்டுமே உரியது.

28

gh6a1Tamilsex, TAMIL SEX, SEX Tamil, tamil kamakathaikal, tamil sex tips, tamil sex.com, tamildoctor.com, tamilsex, www.tamilsex.com, About sex in tamil, How to sex in tamil, tamil girls sex.com, tamil girls sex com, tamilsex.com, tamil sex com, tamilsex, tamil sex, www.tamilsex.com, tamil sex videos,xxxvideo,antharangam,tamil hot,antharanka thakaval,காமத்தில்ஈடுபடும்போது தகுந்தமுன் விளையாட்டுகளுடன் பெண்ணை கலவிக்குத்தயார் செய்யவேண்டியது மிக அவசியம். வறண்டு போன பெண் ணுறுப்பில் உடலுறவு செய்வதுபோ ன்ற கொடுமை எதுவும் இல்லை. பெ ண்ணுக்கு எரிச்சலும் வலியும் அதிக மாகி வெறுக்கத்தொடங்கிவிடுவாள் .
எனவே நண்பர்களே.. அளவற்ற சுகம்பெற
பெண்ணுறுப்பைத் தயார் செய்ய வேண்டி யது மிக அவசியம். எப்படி எல்லாம் தயார் செய்வது என்பதை இப்போது காண்போம்.
1. முதலில் பெண்ணுறுப்பைப் புகழுங்கள். ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கு ம் பெண்ணுறுப்பு வித்தியாசப்படுகின்றன. சில மெலிதாக ஒட்டிப் போய் இருக்கும். சில சதைப்பற்றுட ன் சுளை போன்று இருக்கும். சிலருக்கு சிறியதாகக் காணப்படும். சிலருக்கோ அக ன்று விரிந்து காணப்படும்.
அந்த பெண்ணுறுப்பைப் பார்த்து மகிழ்ந்து அதை அவளிடம் புகழ வும் செய்ய வேண் டும். இன்று புதிதாக இருக்கிறது என்றோ இன்று நல்ல நறுமணம் வீசுகின்றது என்றோ புகழவேண்டும். எத்தனை முறை புணர்ந்தாலும் அத்த னை முறையும் புகழுங்கள். பலன் களை ப் பாருங்கள்.
2. பிறகு பெண்ணுறுப்பை மெதுவாக த் தடவிக்கொடுங்கள். ரொம்ப அழுத் தம் தரக்கூடாது. பூவைப்போன்ற மென்மை யான பாகம் அது. அதை கசக்கிப்பிழிய க்கூடாது. மெதுவாக வருடிக்கொடுங்கள். பின்னர் லேசாகப் பிசை ந்து கொடுங்கள். தொடைகளுக்கிடையில் கை போட்டு உறுப் பில் பட்டும் படாமலும் தடவு வது மிகச் சிறந்ததாகும்.
3. பெண்ணுறுப்பைத் தயார் செய் வது என்பது ஒரு கலை. அது நாக் கினால் திறம்படச் செய்வோருக்கு சொர்க்கமே கண்முன் தோன்று ம். எனவே சோப்பினால் சுத்தமாகக் கழுவப்பட்டு மணமுடன் கூடிய பெண்ணுறுப்பைச் சுவைக்க தயாராகுங்கள். வெட்கம் தயக்கம் அசூ யை பார்த்தால் இன்பம் ஏது..?
4. முதலில் பெண்ணுறுப்பில் நேரடியாக நக் குதலோ விரல்விட்டுக்குடைவதோ கூடா து. முதலில் அவளின் தொடைகளின் இடுக்கில் நன்கு நாக்கால் நக்கிக்கொடுங்கள். அப்போ து எப்படி சுவையாக சுகமாக உணர்கிறீர்கள் என்பதை வாயினால் சொல்லவும் செய்யுங் கள். அவர்களின்முகம் நாணத்தில் சிவக்கு ம். இது முதல் படி ஆகும்.
5. பெண் உறுப்பில் க்ளிட்டோரிஸ் என்னும் பாகம் மிகமிக முக்கிய மானது. அது பெண் களுக்குப் பெண்கள் மாறுபடும். சிலருக்கு மிகச் சிறியதாக இருக்குமிடம் தெரியாமல் இருக்கும். சிலருக்கு உள்ளடங்கிப் போயிருக்கும். சிலருக்கு பெரிதா க முலைக்காம்புபோல் விடைத்து வெளியே தெரியும். க்ளிட்டோரி ஸ் என்பது எங்கே உள்ளது என்ப தைக்கண்டறிந்தால் அந்தப் பெண் ணின் சூட்சுமம் உங்கள் கைகளி ல் தான் என்பதை உணருங் கள்.
6. பெண்ணுறுப்பையும் க்ளிட்டோரிசையும் கையாளும் முன் உங்க ள் விரல்கள் ஈரமாக இருப்பது நல்லது. நாக்கினால் என்றால் பிரச்சனை இல் லை. அது ஈரமாகத்தான் இருக்கும். ஆ னால் விரல்களால் என்றால் முதலில் விரல்களை ஈரப்படுத்திக்கொள்ள வே ண்டும். எச்சில் தொட்டோ அல்லது அவ ளது உறுப்பி ன் மதன நீரின் ஈரத்திலோ கூட ஈர ப்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
உலர்ந்த விரல்கள் அவளுக்கு அளவற்ற வேதனையைக் கொடுக்கு ம் என்பதை மறவாதீர்கள்.
7.க்ளிட்டோரிசை இப்போது தொட வே ண்டாம். அதற்கும்முன் இன்னும் சில வற்றைச் செய்தபின் தான் க்ளிட்டோ ரிசைக் கையாள வேண்டும். முதலில் அவளின் தொடைகளின் உட்பக்கங்க ளை நக்கத் தொடங்கி, மெதுவாய் யோனியை நோக்கி முன்னேறுங்கள்.
8. தயங்காமல் பெண்ணின் பொறுமை யைச்சோதிக்கவேண்டும். பெண்ணுறு ப்பைத் தொடப்போகும்முன் ஒருநொ டிவிட்டு பின்னர் வேறுஇடத்தில் நக்குதல் தொடரவேண்டும். பிறகு மெல்ல மெல்ல அவள் தயாராகும் போது முனகல் வெளிவரும். அப் போது நேரடியாக அவளது உறுப் பை நாக்கினால் நக்கிக் கொடுங் கள்.
9. உங்கள் உதடுகளால், அவளது உறுப்பின் உதடுகளை தொடவும். ஆனால் அழுத்தம்இல்லாமல். பேசு வதுபோல் அதன்மேல் வைத்து வாயை அசையுங்கள். அவள் பொ றுமை இழந்து, அவளின்கீழ் உடலை உங்களை நோக்கி உயர்த்தி அழுத்தம் தரும்வரையும் தொடரு ங்கள்.
10. உங்கள் நாக்கால் அவளின் பெண்ணுறுப்பின் உதடுகளைப் பிரித்து, மேலும் கீழுமாகத் தேயு ங்கள்.
11. தொடைகளை இன்னும் சிறிது விரியுங்கள். முக்கிமாய், நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதை மென் மையுடன் செய்யவேண்டும். இப் போது உங்கள் நாக்கை மென்மை யான அழுத்தத்துடன் பயன்படுத்து ங்கள். இதுஅவளின் பொறுமை யை எல்லைக்கு அழைத்துச் செல் லும்.
இனி அவளின் மன்மதபீடமும் தன் னை கவனிக்கச் சொல்லித் துடிக் கும்.
12. இனி இப்போது அவளின் க்ளிட்டோரிஸை நக்கவேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. உணர்ச்சி எழும்பலில் அவளது க்ளிட்டோ ரிஸ் கொஞ்சம் பருத்து தடித்து முளைத்து நிற்கும். லேசாகத் துடிக்கும். மெதுவாய், அதன்மே ல் நக்குங்கள். நக்குதலை மென்மையாய் , ஆனால் சரி யாய இடை வெளியுடன் தொடருங்கள்.
13. உள் உதடுகளை மென்மையாய் இழுங்கள். உறுப்பின் பீடத்தின் மேல் நாக்கை வேகத்துடன் மேல் இருந்து கீழாக நக்குங்கள். இப்படி செய்யும் போது அவளின் தொடைகள் சிறிது நடுங்கினால், நீங்கள் செய்யும் முறை சரி என்றே அர்த்தம். உங்கள் வேகத்தைக் கூட்டு ங்கள்.
14.அவள் உச்சகட்டம் அடைவதற்கு தயா ராய்இருக்கிறாள் என்று நீங்கள் உணர் ந்தால், அல்லது கண்டால், உங்கள் உதடு களை ஓ சொல்வதுபோல் வளைத்து, க்ளிட்டோரிஸை வாய்க்குள் வையுங் கள். மென்மையாய் உறிஞ்சுங்கள், உறிஞ்சும்போது அவளின் முகத்தை பாருங்கள். அவளின் ரியாக்‌ஷன் எப்படி இருக்கின்றது, அவளுக்கு காமம் அதிகமானால் அவள் முகம் அதை பிரதிபலிக்கும், இன்னும் அதிகமாய் உறிஞ் சுங்கள். இப்போ து அவள் தன் உடலை மே லெழுப்பி உங்களுடன் ஒட்ட முனை வாள். இதுதான் அவளின் உச்சகட் டம்.
15. அவள் தன் உடலை எம்பும்போது நீங்க ளும் எம்பிப்பின் வாங்குங் கள் எதிர்த்துச் செயல் படவேண்டாம். எந்த நிலையிலும் அவள் எத்தனை அசைத்தாலும் உங்கள் வாயை அவளது உறுப்பில் இருந்து எடுக் காதீர்கள்.
16.சிலபெண்களுக்கு உச்சக்கட்டம் அடை யும் நேரம் வேறுபடும். சிலருக்கு அதுவர தாமதமாகும். அதுவரைக் கும் தொடர்ச்சியாய் உங்கள் வேலையைத் தொடர வேண்டும். உங் கள் விரலை நீங்கள் உபயோகித்தால் இன்னும் சிறப்பாய் இருக்கும். அதாவ து யோனியை நக்கும்போதே, ஒரு விரலை உள்ளுக்குள் நுழைத்து ஆட் டினால், அவளின் உணர்ச்சியின் அள வை வார்த்தைகளில் வெளியிட முடி யாது.
17. அவளது உச்சநிலைக்கு அடையாளங்கள் ;
சில பெண்களின் முகம் சிவக்கும், சிலர் நடுங்க ஆரம்பிப்பார்கள். அவளின் உடலின்அசைவின் அர்த் தங்களை புரிந்துகொள்ள தொடங்குங்கள், பின் நீங் கள் அவளுக்கு மன்மதனைப்போல் காட்சி அளிப்பீர் கள். உங்கள் ஆளுமையை சிறப்பாய் உபயோகித்தா ல், 2வது உச்சகட்டம் தொடரலாம்.
18. அனைத்தும் முடிந்த பின் அவளைப் புணரத் தொடங்கலாம். புணர்ந்து முடித்தபின் அவளை மார்புட ன் அணைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவ ளை உங்களுடன் சேர்த்து உரசுங்கள், ஒரு பெண்ணுக்கு உடல் உறவின்பின் உடனேயே தூங்கும் துணையை விட மோசமானது எதுவுமில்லை. பேசு ங்கள். மிகவும் திருப்தி அடைந் ததைக் கூறுங்கள்