Home பாலியல் தாம்பத்திய உறவில் சிறிதும் நாட்டமில்லாத பெண்களின் அதீத கவனத்திற்கு . . .

தாம்பத்திய உறவில் சிறிதும் நாட்டமில்லாத பெண்களின் அதீத கவனத்திற்கு . . .

19

தாம்பத்திய உறவில் ஆர்வமில்லை யா?
பெண்களில் இருபத்தைந்து சதவிகி தத்தினருக்கும் மேல் தாம்பத்திய உறவில் சிறிதும் நாட்டமில்லாதவ ர்களாக இருப்பதாக ஒரு மருத்துவ ஆராய்ச்சி முடிவு தெரிவிக்கிறது. நீங்களும் அந்த
ரகத்தில் ஒருவரா? உங்களுக்காக இதோ சில தகவல்கள்…
இப்பிரச்சினைக்கான காரணங்கள்….
# இயல்பாகவே சில பெண்களுக்கு செக்ஸி ல் அவ்வளவாக நாட்ட மிருக்காது. உடலுற வு என்பது அவர் களைப் பொறுத்தவரையி ல் கணவன் மட்டுமே சம்பந்தப்பட்ட விஷய ம் என்று நினைப்பார்கள். இந்நிலையில் அ ந்தப் பெண்உறவை வெறுக்கவும் மாட்டாள். அதே சமயம் அவளால் அதை முழு இன்பத்துடன் அனுபவிக்கவும் முடியா து.

# செக்ஸில் நாட்ட மில்லாப் பிரச் சினையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் களில் சிலருக்கு உச்சக்கட்டம் என்பதே சாத்தியமாகாது.

# விருப்பமிருந்தாலும்கூட இப் பிரச்சினையால் பாதிக்கப்பட்ட பெ ண்கள் சிலருக்கு உறவுக்கு உடல் இடம் கொடுக்காது. இணங்காது. அதனாலேயே உறவின் மீது அனா வசிய வெறுப்பு ஏற்படும்.

# உறவைப் பற்றிய தவறான மன ப்பான்மை, தேவையற்றபயங்கள் , மூட நம்பிக்கைகள் போன்றவை யும் பெண்களது இப்பிரச்சினைக் கு க் காரணங்கள்.

# முதல் உறவின் போது இரத்தம் வெளிப்படும் என்பதில், குழந்தைபிறப்பதில், பிரசவ வலியில் உள்ள தேவையற்ற பயங்களும் இதற்குக் கார ணங்களாக அமையலாம்.

# உறவின்போது கணவன் ஒரேமாதிரி யான நிலைகளைக்கையாள்வது, வெறி த்தனமான நடவடிக்கைகளைக் கையா ள்வது என்றெல்லாம் நடந்துகொ ள்கிற போதும் மனைவிக்கு செக்ஸின்மீது வெ றுப்பு ஏற்படலாம்.

# கூட்டுக்குடும்பங்களில் இருக் கிறபெண்கள் பலர் இப்பிரச்சி னையால் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு கள் உண்டு. நிறைய பேர் சூழ இ ருப்பதால் யாராவது தம்மைக் கவனித்து விடுவார்களோ என்ற பயத்தில் அந்தரங்க உறவைத் தவிர்க்கவும், வெறுக்கவும் செய் வார்கள்.

# குழந்தை பெற்றுக்கொண்டால் இளமையும், அழகும் போய் விடும் என்று பயப்படும் பெண்கள், அதன் விளைவாக உறவுகொள்வதையே தவிர்ப்பார்கள். தனக்கு அதில் ஆர்வ மே இல்லாதது போல நடி ப்பார்கள்.

# தலைவலி, மார்பகங்களில் வலி, மார்பகங்களின் அளவுகளைப் பற்றி ய கவலை, உடல்வலி, மயக்கம், உறவின் போது ஏற்படும் ஒரு விதப் படபடப்பு, அளவுக்கதிக வியர்வை போன்ற வற்றால் பாதிக்கப் படும் பெண்களுக்கு செக்ஸில் வெறுப்பு வருவது சகஜமான ஒரு விஷயம்.
சில குடும்பங்களில் ஆண் குழந்தை பெறு ம் பெண்களுக்குத் தான் மதிப்பு. ஒருவே ளை தனக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்காமல் போய் விடுமோ என்ற பயத்தில் உறவிலி ருந்து தப்பிக்க ஏதேதோ காரணங்க ளைச் சொல்லித் தப்பிக்கும் பெண்களும் உண்டு. நாளடைவில் அதுவே நிரந்தரமாகிவிடும்.

# கணவனது தோற்றத்தில் திருப்தியில் லாத பெண்களும், தன் கணவனுக்கு தன் னையல்லாத வேறொரு பெண்ணுடன் உற வு உள்ளது என்று தெரிய வரும் பெண் களும்கூட தாம்பத்திய உற வைத் தவிர்ப்பார்கள். கணவனி ன் மீதான வெறுப்பைக் காட்ட அவர்கள் நாடும் ஒரே வழி அது வாகத்தான் இருக்கும்.

# தாம்பத்திய உறவில் நாட்டமி ன்மை என்பது எல்லாப் பெண் களுக்கும் ஒரே மாதிரி இருப்பதி ல்லை. சிலருக்கு குறிப்பிட்ட நபர்களுடன் உறவு கொள்ள வேண்டி வரும் போது நாட்டமின்றிப் போவதும், தன க்கு விருப்பமுள்ளவர்களுடன் உறவு கொ ள்ளும் போது பிடித்துப் போய் இணங்குவ தும் உண்டு.

தாம்பத்திய உறவில் நாட்டமின்மை என்ப து தீர்க்க முடியாத குறை யில்லை என்கிற து மருத்துவம். கணவனது பக்குவமான அணுகு முறை, மனைவியி டமான அவனது நடத்தை, உடல் மற்றும் மன சுகாதாரம் போன்றவையும் இப் பிரச்சினையைக் குணமாக்கும் சிகிச்சைகளில் முக் கியமாம். மருத்துவரிடம் கேட்கத் தயங்கிக் கொண்டு இதை அப்படியே விட்டு விடுவது தவறு.

Previous articleஆண்குறியின் செயல்பாடு பற்றிய விளக்கம் 18+
Next articleவிந்தணுவை அதிகரிக்க சூப்பர் டிப்ஸ்…