ஆண்குறியின் வகைகள்..!! கலவிப்பொருத்தம் என்பதென்ன??

0
கலவிப்பொருத்தம் என்பதென்ன? ஆணும் பெண்ணும் கூடி கலவி செய்வதிலே கவனிக்கத்தக்க வைகளில் ஆழம், நீளம் எனும் இரு சொற்கள் முக்கியமானதாகும். “நீளம்” என்பது ஆணின் லிங்கத்தை (குறியை) குறிப்பதாகும். “ஆழம்” என்பது பெண்ணின் யோனியைக் குறிப்பதாகும். லிங்கம் சிலருக்கு...

ஆண் குறியில் தோன்றும் பருக்கள்..!!

0
இந்த ... .. எனப்படும் கட்டிகள் அநேகமான ஆண்களிலே ஏற்பட்டிருக்கும். இது ஆணுறுப்பின் தலைப் பகுதியின் அடியில் ஏற்படுகின்ற சின்ன சின்ன கட்டிகள் முத்துக் கோர்வை போல வரிசையான தோற்றம் கொடுப்பதால் இந்தப் பெயர்...

ஆண்குறி பற்றி ஒரு விரிவான அலசல்.

0
ஆண்குறி மூன்று மெத்தை போன்ற இணை உருண்டைத் திசுக்கள் கொண்ட உறுப்பாகும். ஆண்குறியின் அடியில் ஓர் உருளைத்திசு அமைப்பும் மேல் பகுதியின் இரு திசு அமைப்புக்களும் உள்ளன. இவற்றின் இடையே சிறுநீர்க்குழாய் அமைந்திருக்கிறது....

ஆண் குறியைப் பெரிதாக்க ஏதேனும் வழியுள்ளதா?

0
உள்ளது. ஆனால் அறுவை சிகிச்சையால் மட்டுமே அது முடியும். நிரந்தரமாக உங்கள் குறியை பெரிதாக்குவதாக சொல்லும் மாத்திரைகள், களிம்புகள், ஆயுர்வேதம், சிறப்பு உடற்பயிற்சி, பெரிதாக்கும் கருவிகள் மற்றுமுள்ள தொழில் நுட்பங்கள் எதுவும் பயன்...