Home சூடான செய்திகள் படுக்கை அறையில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் கொடுமைகள்!

படுக்கை அறையில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் கொடுமைகள்!

31

ஆணாக இருந்தாலும் சரி, பெ ண்ணாக இருந்தாலும் சரி திரு மணமான பின் உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என கேட்டால் சில ஆண்கள் கன்னம் சிவக்கிற அளவிற்கு அடி தருவாங்க ,சிலர் இருங்கிறாங்கப்பா காது கிழியிற அளவிற்கு

கூடாத வசனங்களால திட்டுவா ங்க. பெண்கள் தங்களது பிரச்ச னைகளை வெளி க்காட்டுவது கிடையாது.

துரதிஷ்டமாக எல்லா திருமண மான தம்பதிகளும் இறுதிவரை சந்தோசமாக இருப்பது கிடையா து. இவற்றிலே பல காரணிகள் செல்வாக்கு செலுத்தினாலும் மிக வும் முக்கியமாக செக்ஸ்தான் வில்லனகவோ, வில்லியாகவோ மாறி விடுகிறது.

பொதுவாக ஆண்கள் உடல் உறவின் போதோ அல்லது பின்னரோ சில தவறு களை செய்கிறார்கள்.

உடலுறவின் பின்னர் உடனடியாக நித்திரை கொள்ளுதல்.

பெண்கள் செக்ஸிற்கு பின்னர் ஆண்க ளின் அரவணைப்பையே விரும்புகிறா ர்கள். ஆனால் தங்களுடைய செயற்பா ட்டை முடித்த பின்னர் நித்திரை அடிப்ப தால், சிலர் குறட்டை வேற, பெண்கள் தனிமை ஆக்கப்பட்டது போல உணர் கிறார்கள் உங்களால் நித்திரையை அடக்க முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் படுக்கையில் செய்கிறவற் றை விரைவாக செய்து முடிக்காது,Slow ஆக செய்யுங்கள்.

ஆற்றல்கள்[Skills]

சில ஆண்களிற்கு பெண்களை எவ்வாறு கட்டியணைத்து முத்தம் கொடுப்பது என்று கூட தெரியாது. ஆங்கில படங்களையும் பலான படங்களையும் பார்த்துவிட்டு அதி ல் உள்ளவாறு செய்ய வெளிக் கிட் டு ஏடா கூடமாகிய ஏராளமான சந்த ர்ப்பங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. பெண்கள் சில இடங்களில் முத்தம் இடுவதை விரும்புவது கிடை யாது. பெண்களின் மன நிலையை உணர்ந்து அவர்களின் விருப்பு வெறு ப்புகளை அறிந்துசெயற்பட்டால் திரு மண வாழ்க்கையில் செழிப்பு ஏற்படு ம் என்பதில் ஐயம் இல்லை.

ஆத்திரம்

பெரும்பாலான ஆண்கள் தங்களு டைய அழுத்தங்களையும், கோபங் களையும் குறைப்பதற்காக செக்ஸில் ஈடுபடுகிறார்கள். பெண்கள் இப்படியான சந்தர்ப்பங்களை விரும்புவது கிடையாது.இது பெண் களின் மன அழுத்தத்தை அதி கரிக்க செய்து பெண்களிற்கு கணவனின்மேல் வெறுப்பை உண்டாக்கி விடுகிறது. இப்படி யான சந்தர்ப்பங்களின் போது விடயங்களை படுக்கை அறை யின் வெளியே வைத்து கதைப் பது தான் உகந்தது.

தேவை ஏற்படும் போது மட்டும் அணைத்தல்

இது பொதுவாக ஏற்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனையாகவே இருந்து வரு கிறது. மற்றைய நேரங்களிலும்,பகலிலும் மனைவியை அடித்து வைத் தெடுத்து விட்டு இரவு நேரங்களில் மட்டும் தங்களு டைய காரியம் முடிவதற்காக அன்பாகவும், மனைவிக்கு உதவி செய்கி றோம் என்ற போ ர்வையில் சில வேலைகளை சமையல் அறையில் செய்ய போய் ஏடா கூடமாகி விடுகிற து.

அனேகமான பெண்களுக்கு செக்ஸிற்கு முன்னதாக 5 நிமிடங்கள் தேவைப்படுகிறது. பலான படங்களில் வருகின்ற பெ ண்களை போல இருக்க வேண்டுமென நினைத்தால் இது நிஜ‌ வாழ்கையில் நட க்க சாத்தியம் முற்றாக இல் லை. திருமணமான பெண்கள் தங்களு டைய விருப் பங்களை சொல்லுவதற்கு ஆண்கள் நேரம் கொடுப்ப தில்லை

 

Previous articleசெட்டிநாடு மீன் வறுவல்
Next articleபிரசவத்திற்கு பின் தளர்ந்துபோன யோனி (பெண்ணுறுப்பு) தசைகளை இறு க்கமாக்கும்!