Home பாலியல் டெஸ்டோஸ்டிரோன் குறைவாக இருந்தால்

டெஸ்டோஸ்டிரோன் குறைவாக இருந்தால்

94

* இரவில் நல்ல நிம்மதியான தூக்கத்தைப் பெற முடியாது.
* சிறு வேலை செய்யக்கூடாத முடியாத அளவில், உடல் வலிமையிழந்தது போல் இருக்கும்.
* உடல் பருமன், டைப்-2 நீரிழிவு, தைராய்டு குறைபாடு போன்றவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றிற்கு பாதிக்கக்கூடும்.
* விதைப்பையின் அளவானது சுருங்க ஆரம்பிக்கும்