Home ஆண்கள் ஆண்குறியை பெரிதாக்க நீங்களே செய்து பழகும் சில எளிய பயிற்சிகள்

ஆண்குறியை பெரிதாக்க நீங்களே செய்து பழகும் சில எளிய பயிற்சிகள்

106

ஆண் உறுப்பு அமைப்பு
ஆண்குறி மூன்றுமெத்தை போன்ற இணை உருண்டைத் திசுக்கள் கொண்ட உறுப்பாகும். ஆண்குறியின் அடியில் ஓர்உருளைத்திசு அமைப்பும் மேல் பகுதியின் இரு திசு அமைப்புக்களும் உள்ளன. இவற்றின்இடையே சிறுநீர்க்குழாய் அமைந்திருக்கிறது.

இந்த மூன்றுஉருளைகளிலும் மெத்தென்ற திசுக்கள் உள்ளன. அவற்றின் உள்ளே ஏராளமான நுண்ணியரத்தக்குழாய்கள் செல்கின்றன. கிளர்ச்சியுற்ற நிலையில் ரத்தம் நிறையப் பாய்வதால்திசுக்கள் உப்பி குறி விரைக்கிறது. குறி முழுவதும் ஓடும் ஏராளமான நரம்புகள்தொடவும், அழுத்தவும்படும்போது எளிதில் கிளர்ச்சியுறும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது.இதில் ஏராளமான நரம்பு நுனிகள் உள்ளன.இது மிக உணர்வுள்ள பகுதி.
டீன் ஏஜ் பருவத்தில்
வளர்ந்து உருவம் பெறும் ஆண் உறுப்பு சராசரி அளவான 4 முதல் 7 அங்குலம் இருக்கும்.வயது ஏர ஏர பாலுணர்வு மிகுதியாலும்,நண்பர்களுடன் பேசி கிடைக்கும் தகவல்கள்,போட்டி மனப்பான்மை (யார் அதிகம் ஆண்மை பலம் உள்ளவர்)இவற்றால் அதிக சுய இன்பம் என்னும் கைப்பழக்கத்திற்கு உட்பட்டு தன் உறுப்பை பலவீனப் படுத்துகின்றனர்.
ஆண் உறுப்பு சிறியதாக வாய்ப்பு உண்டா?
20 வயதுக்கு மேல் வேலை,வருமானம்,வீட்டுப் பொருப்பு,திருமணம் என மனம் மாறி
காம உணர்வு குறைந்து விடுகிறது.திருமணத்திற்குப் பின் உடல் உறவில் ஈடுபடும் பொழுது தன் ஆண் உறுப்பு முன்பு போல் இல்லாமல் சிறியதாகவும் வீரியம் குறைந்தும் இருப்பதை பார்த்து மனம் வருந்துகின்றனர்.இதற்குக் காரணம் தாம் செய்த சுய இன்பம்தான் என பயந்து யாரிடமும் வெளிபடுத்தாமல் தானே தனியே தவிக்கின்றனர்.இந்த தவிப்பு பலரை தாக்குகிறது.
இந்தத் தவிப்புக்குத் உடனடி தீர்வு உண்டு !
7 அங்குலம் இருந்த உறுப்பு 3 அங்குலமாக குறைந்து விடுவது விறைப்பு திசு,ரத்தக் குழாய் ,நரம்பு ,ஹார்மோன் பலவீனத்தால் உண்டாகிறது.
இந்த குறைபாட்டை தக்க பரிசோதனை மூலம் கண்டறிந்து சிகிச்சை பெறலாம்.

உங்கள் உறுப்பின் அளவை முன்போல் பெரிதாக்கி மகிழலாம்.

இந்தப் பயிற்சிகளை செய்யும் போது, வலி ஏற்பட்டால் உடனே நிறுத்தி விட வேண்டும்.

கறத்தல் முறை:

இது ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால்:

முதலில் உங்கள் ஆணுறுப்பை மென்மையாக மசாஜ் செய்து, அத னைபாதி விறைப்படைய செய்யுங்கள் (தொலைக்காட்சியில்

ஹாட் சாங்கஸ் பாருங்கள்)

ஒரு துணியையை(டவலை) மித மான சூடான நீரில் முக்கி அதனை உங்கள் ஆணுறுப்பை சுற்றி பிடித் துக் கொள்ளுங்கள்.

இப்போது உங்கள் ஆணுறுப்பு சற் றே சூடாக தொடங்கும்.

இரண்டு நிமிடம் கழித்து, துணியை மறுபடி தண்ணீரில் முக்கி, மறு படி உறுப்பை சுற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்க ள்

மறுபடி, இரண்டு நிமிடம் கழித்து, துணியை மறுபடி தண்ணீரில் முக்கி, மறுபடி உறுப்பை சுற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்

இப்போது உங்கள் ஆணுறுப்பு கறத்தல் முறைக்கு தயாராகி விட்டது.

கறத்தல் முறை:

உங்கள் ஆணுறுப்பை மறுபடி பாதி விறை க்க செய்யுங்கள்.
கட்டை விரலையும் ஆள் காட்டி விரலையும்

உங்கள் கட்டை விரலையும் ஆள் காட்டி விரலையும் வளைத்து படத்தில் உள்ள மாதிரி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்.

இப்போது உங்கள் விரலால் ஏற்பட்ட வட்டத்தை, ஆணுறுப்பின் அடிமுனை யில் வையுங்கள் (சிவப்பான முனையி ல் அல்ல)

இப்போது மெல்ல, பால் கரைப்பது போல அடுத்த முனையை நோக்கி பால் கரைப்பது போல நீவி விடுங்கள்.

இப்படியே நீவி நீவி, சிவப்பு பாக த்தை தொடும் வரை செய்யுங்கள் . சிவப்பான முனையை நெருங் கியதும் நிறுத்தி விட்டு, திரும்ப அடி முனையில் ஆரம்பியுங்கள்.

முதல் நாள் நூறு முறை செய்யு ங்கள். அடுத்த நாள் பதினைந்து முறை கூட சேர்த்து (அதாவது நூற்று பதினைந்து முறை).

இப்படியே தினமும் கூட்டி, கூட்டி, ஒரு மாத காலத்தில், தினமும் நானூறு முறை இதை செய்யுங்கள்.

இதற்கு மேல் நீங்கள் உங்கள் செய்முறையை கூட்ட வேண்டாம், தினமும் நானூறுமுறை இத னை செய்துவந்தால், சில மாதங்களில் நல்ல பலன் தெரியும்.

கெகல் (Kegel) பயிற்சி:
கெகல் (Kegel) பயிற்சி

கெகல் பயிற்சி மு றை பி.சிதசையை (pubococcygeus muscle) பயிற்சி செய்தால், உங்கள் ஆண்குறியை பெரிதாக்க முடியும். இந்த தசை வளைந்து, உங்கள் கடை சி முதுகெலும்பையும், உங்கள் ஆணு றுப்புக்கு முன்னால் உள்ள எலும்பை யும் இணைக்கும் தசையாகும். படத் தில் சிவப்பில் உள்ளது இந்த தசை தான்.

இந்த தசையை கண்டு உணர, நீங்கள் சிறுநீர் கழிக்கும்போது, நடு வில் நிறு த்துங்கள். எந்த தசையை உபயோகப்படுத்தி சிறுநீரை பாதியிலேயே நிறுத்தினீர்களோ, அது தான் இந்த தசை . இன்னொரு வழி உங்கள் ஆசன வாய் க்குள்ளே விரலை விட்டு, இருக்க முயற் சி செய்யுங்கள். எந்த தசையை உபயோ கப்படுத்துகிறீர்களோ , அதுதான் இந்த தசை.

பயிற்சி முறை (தினமும் செய்ய வேண் டியது):

முதல் வாரம்:

இந்த தசையை ஐந்து நொடிகள் (நிமிடம் அல்ல) இறுக்கமாக ஆக்குங்கள்.

இப்போது தசையை தளர்த்தி, முப்பத்து நொடி இருங்கள்.

மேலே சொன்ன இரண்டையும் பத்து முறை செய்யுங்கள்.

இரண்டாவது வாரம்:

இந்த தசையை பதினைந்து நொடி கள் (நிமிடம் அல்ல) இறுக்கமாக ஆக்குங்கள்.

இப்போது தசையை தளர்த்தி, முப்பத்து நொடி இருங்கள்.

மேலே சொன்ன இரண்டையும் பத்து முறை செய்யுங்கள்.

மூன்றாவது வாரம்:

இந்த தசையை முப்பது நொடிகள் (நிமிடம் அல்ல) இறுக்கமாக ஆக்குங் கள்.

இப்போது தசையை தளர்த்தி, முப்பத்து நொடி இருங்கள்.

மேலே சொன்ன இரண்டையும் பத்து முறை செய்யுங்கள்.

நான்காவது வாரம்:

இந்த தசையை ஒரு நிமிடம் இறுக்கமா க ஆக்குங்க ள்.

இப்போது தசையை தளர்த்தி, முப்பத்து நொடி இருங்கள்.

மேலே சொன்ன இரண்டையும் பத்து முறை செய்யுங்கள்.

இந்த கெகல் பயிற்சியை நீங்கள் எங்கே வேண்டுமானாலும் செய்ய லாம். உங்கள் கைகளோ, அல்லது ஒரு தனி அரையோ தேவையில் லை. இந்த தசையை மட்டும் இறுக்கி, தளர்த்தி வந்தால் அடுத்த சில மாதங்களிலேயே பலன் தெரியும்.

 

Previous articleஉங்க ஜோடியின் சந்தோஷ ஸ்பாட் எது என்று தெரியுமா?
Next articleஅது ‘பெருசா’ இல்லாட்டி பெண்ணே கிடையாது,