கருத்தடைச் சாதனங்களைப் பயன்படுத்தாமல் கருத்தரித்துவிட்டால் அதன் பிறகு செய்யக் கூடியது என்ன?

warning :- அனைவருக்கும் மிகவும் அன்பான வேண்டுகோள்! கருக்கலைப்பு சட்டவிரோதமானது. தாயின் உயிருக்கே உலைவைக்கலாம்... தயவுசெய்து இதனை யாரும் முயற்சிக்காதீர்கள். எப்பொழுதும் வருமுன் காப்பதே சிறந்தது. தகுந்த கருத்தடை சாதனங்களை பயன்படுத்துங்கள்.. இதனால்...

கருத்தடை விளக்கம்

நீங்கள் மறந்துவிட முடியாத வேறேதும் கருத்தடை சாதனம் உண்டா? ஆம். வளையம். யோனித் துவாரத்திற்குள் பொருத்தப்படும் வளையம் intrauterine Device இது கருப்பைக்குள்ளேயே இருக்கும். வைத்தியரின் உதவியுடனேயே இது உட்செலுத்தப்பட வேண்டும். ஒரு மெல்லிய நூலிழை வெளிப்புறமாகத்...

கருத்தடை பற்றி முழுமையான தகவல்கள்..!!

குழந்தைப் பிறப்பைத் தவிர்ப்பது எப்படி? குழந்தைப் பிறப்பைத் தவிர்ப்பது எப்படி?,Birth control கருத்தடை என்பது கருத்தரிப்பு நிகழ்வதை தடுக்கும் முறையாகும். கரு அணு, கரு முட்டை இணைந்து, வளரும்போது கருத்தரிப்பு நிகழ்கிறது. இதை மையாமாகக்கொண்டு...

அவசர குடும்பக்கட்டுப்பாடு பெண்களுக்காக..!!

குடும்பக் கட்டுப்பாடு (family planing)என்பது ஒரு தம்பதியினர் தங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையைத் தீர்மானித்துக் கொள்ளுவதற்கும் , ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்குமானஇடைவெளியைத் தீர்மானித்துக் கொள்ளுவதற்கும் பயன்படுத்தும் முறைகளாகும்.பல்வேறு விதமான முறைகள் மூலம் இது...