Home பெண்கள் உடல் கட்டுப்பாடு 6 (சிக்ஸ்) பேக் வைக்க உதவும் 6 உடற்பயிற்சிகள்

6 (சிக்ஸ்) பேக் வைக்க உதவும் 6 உடற்பயிற்சிகள்

23

6 (சிக்ஸ்) பேக் வைக்க உதவும் 6 உடற்பயிற்சிகள்
இன்றைய காலகட்டத்தில், அழகான பெண்களை கவருவ தற்கு சிக்ஸ் பேக்கை ட சிறந்த வழிஇல்லை. இது பெண்களை க் கவருவதற்கு மட்டுமல்லாம ல், ஒருவனுக்கு வாழ்வில் நம் பிக்கையையும், உறுதியையும் வழங்குகிறது. ஆனால் சிக்ஸ் பேக், எளிதான விஷயம் அல்ல. இது பெரும்பாலும் சினிமா நட்சத்திர ங்களால் மட்டுமே செய்ய
முடிகிறது. ஒருகுளத்தைச்சுற்றி சிக்ஸ் பேக்குடன் நடந்து வந்தா ல் விரும்பிய பெண்ணை எளிதில் கவ ர்ந்து விட முடியும்.
சிக்ஸ் பேக்கை அடைவதற்கு உடல் அளவிலும், மனதளவிலும் பல முயற் சிகளை செய்ய வேண்டும். அதற்கு மு தலில் வாழ்க்கையில் முக்கிய அம்சங் களான உணவு முறை மற்றும் பழக்க வழக்கங்களை மாற்றி அமைக்க வே ண்டும். துரித உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். கார்போஹைட்ரெட் உண வுகளுக்கு பதிலாக, நிறைந்த புரதம், குறைந்த கொழுப்பு மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை எடுத்துக் கொ ள்ள வேண்டும். சுவை மிகுந்த ஆலு பரோட்டா மற்றும் பர்கர் போன்றவற்றை தவிர்ப்பது எளிதா ன விஷயம் அல்ல.
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை மற்றும் உணவு முறை யை பின்பற்றி தான், சிக்ஸ் பே க் பெறுவது நல்லது. சரியான வாழ்க்கை முறை மற்றும் உ ணவு முறையை பின்பற்றினா ல் சிக்ஸ் பேக் ஒரு ஆரோக்கிய மான உடற்பயிற்சியாக அமை யும். ஜிம்முக்கு சென்றோ அல்லது வீட்டிலேயே உடற்பயிற்சிக ளை செய்வதன் மூலமோ, உங்கள் அடிவயிற்றை கடினமாகவும், திண்மையாக வும், கட்டுடனும் வைத்திருக்க முடியும்.
சிக்ஸ் பேக் வைப்பதற்கு உதவியா க இருக்கும் உடற்பயிற்சிகள்!!!
வயிற்றிற்கு செய்யப்படும் உடற்பயி ற்சிகளை தொடர்ந்து, தினசரி சரிவ ர செய்வதன் மூலம், அபூர்வமான மற்றும் அருமையான சிக் ஸ் பேக்கை பெறலாம்.
1. காலை மடக்கி கையை தூக்கும் பயிற்சி
காலை மடக்கி கையை தூக்கும் பயிற்சி நேராக படுத்து முழங்காலை மடி த்து, கைகளை உங்களுக் கு பின்னால் நேராக நீட்ட வேண்டும். பிறகு நீட்டிய கைகளை தலைக்கு மேல் தூக்க வேண் டும். இது பா ரம்பரியமான உடற்பயிற் சி. அசைவு கொடுக்கும்போது, மெதுவாகவும், கட்டுப்பாட்டோடு ம் செய்ய வேண்டும்.
2. தலைகீழான உடற்பயிற்சி
உங்கள் பின்னால் சாய்ந்து கையை உங்கள் தலைக்கு பின்னால் வையுங்கள். பிறகு முழங்காலை உங்கள் மார்பை நோக்கி, 90 டிகிரி வளைந்து வரும் வரை கொண்டு வாருங்கள். பாதம் நேராக இருந்தா லும், சாய்வாக இருந்தாலும் பர வாயில்லை. உங் கள் வயிற்று சுரு க்கத்தின் மூலம் இடையை தரையி ல் வலுபடுத்தி, உங்கள் காலை மே ல் நோக்கி நேராக தூக்கவும். பிற கு காலை இறக்கி அதன் பழை ய இடத்தில் வைக்க வேண்டும், ஆ னால் உங்களுடைய பாதம் தரையில் படாமல் இருக்கவேண்டும். இது உங்கள் வயிற்றை தொடர்ந்து நன்றாக செயல்பட உதவுகி றது.
3. ஜேக்நைஃப் நிலை
தரையில் பாயை விரித்து, பின்னா ல் சாய்ந்து உங்கள் கைகளை தலைக்கு மேல் நீட்டவும். பிறகு ஒரே நேரத்தில் உங்கள் கையையு ம், காலயும் உயரே தூக்க வேண்டு ம். உங்கள் கை விரல் நுனி, கால் விரல்களை தொடும் வரை செய்ய வேண்டும். பிறகு பழைய நிலைக் கு கொண்டுவந்து விடவும்.
4. தண்டால்
உங்கள் கைகளை உங்கள் தோள்பட்டையை சுற்றி 10 இன்ச் தூரத்தில் வைக்கவும். ஷூவில் உள்ள பாத நுனி, தரையில் இருக்க வேண்டும். அப்போது உங்கள் பின்பகுதி யை நேராக வைத் துக் கொண்டு,இயல்பாக மூச்சு விட முயல வேண்டும்.
5. சைக்கிள் ஆசனம்
இந்த ஆசனம் உங்கள் உடலின் பின்புறம் மற்றும் பக்கவாட்டி னை கருத்தில் கொள்கிறது. மேலும் மேல் மற்றும் அடி வயி ற்று பகுதி யையும் இலக்காக கொண்டுள்ளது. மிருதுவான பரப்பளவில் படு த்து (யோகா விரிப்பு) சைக்கிளில் செய்வ தை போல பெடலிங் கை காற் றில் செய்ய வேண்டும். மாறுத லுக்கு உங்கள் கணுக்கா லை நோக்கி உங்கள் தோள் பட்டையை உயர்த்தவும். இரண்டு பக்கமும் சரிசமமாக இதை செய்ய வேண்டும். இரண்டையும் 12 முறை செய்வது நல்லது.
6. தலை அல்லாமல் உடம்பை மட்டும் சுழற்றும் பயிற்சி
உட்காரும் நிலையில் வைத்து டம்பெல்ஸ் அல்லது மருத்துவ பந்தை வைத்துக் கொண்டு உட ற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அப் போது முழங் காலை மடக்கி, பாதங்களை தரை யில் வைக்க வேண்டும். அடிவ யிற்றை இறுக் கிக் கொண்டு, சிறிது பின்னால் சாய வேண்டு ம். முழங்கையை மடக்கி, எ டையை உங்களுக்கு உட்புற மாக வைத்துக் கொள்ள வே ண்டும். பின், பக்கத்திற்கு பக்க ம் மாற்ற வேண்டும். ஒவ்வொ ரு சுழற்சியின் போதும், அந்த ந்த நிலையில் சிறிது நேரம் நி லை த்து இருக்க வேண்டும்.

Previous articleடேஸ்ட்டி சிக்கன் மஞ்சுரியன்
Next articleவறண்டு போன பெண்ணுறுப்பில் உடலுறவுகொள்ள‍ சில எளிய வழிமுறைகள்