Home காமசூத்ரா பெண்களின் நம்பிக்கையை பெறுவது எப்ப‍டி? – காமசூத்திரம்

பெண்களின் நம்பிக்கையை பெறுவது எப்ப‍டி? – காமசூத்திரம்

34

மணமக்கள் அந்த இசையில் லயித்தபடி இணைந்து நீராட்டும் அவர்கள் விலைமிக்க உடைகளையும். வேலைப் பாடுமிக்க ஆபரணங்களையும் அணிந்து மகிழட்டும். மணமக்கள் ( எந்த இனத்த வரை சேர்ந்தவராயி னும்) தங்கள் குடும் பத்தவர்க்கும். கேளிக்கை மன்றங்க ளுக்கும் சென்று வரலாம்.
பெண்ணின் நம்பிக்கையையும். பிரிய த்தையும் சம்பாதித்துக் கொள்ள இது ஒரு நல்ல உத்தி. பாப்ரவ்யர் சொல்கிறார். எதைச் செய்தாலும் அதில் உங்கள் ஆசை யும். விருப்பமும் வெளிப்பட வேண்டும். இல்லையேல் பெண் உங்களை ஒரு ஜடம் என்றோ. அலி என்றோதான் கருதிக்கொ ள்வாள் என்று.
நீங்கள் அவளை முத்தமிடவும். சீராட்டவும் வேண்டும். தீண்டுவதன் மூலமாகவே அவளுடைய நம்பி க்கையை. விருப்பத்தை படிப்படி யாகப் பெற முடியும் என்கிறார் அவர். அவளுடைய கருத்துக்கு மா றாக எதை யும் செய்யாதீர்கள்.
பெண்கள் பூப்போல் மென்மையான வர்கள் அவர்கள் மிகவும் கவனமா கக் கையாள வேண்டும். நீங்கள் பிரிவில்லாமல். முரட்டுதனமாய் நடந்து கொண்டால் அவள் உடலு றைவையே வெறுக்க ஆரம்பித்து விடு வாள். முதலில் பெண்ணின் நம் பிக்கையைப் பெறுங்கள் வெகு சீக்கீரமே அவளுடைய காலைப் பெற்று விடலாம்.
அவள் உங்கள் முன்னிலையில் ஒய்வு கொள்ள முனைந்தால் அதை அனுமதியுங்கள். அவ ளை மென்மையாகத் தொட்டு தடவியபடி இருக்கலாம். அன் போடு தட்டவும் செய்யலாம். சீராட்டல்களை நீண்ட நேரத்து க்கு வைத்துக் கொள்ளக் கூடா து.
முன்பின் அறிந்திராதவர்களுடையே மணவினை நிகழ்ந்திருப்பின் கொ ஞ்சல்களை மேல்பாதி உடம்பில் மட்டும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவளுடைய தொப்புள் பிரதேசத்துக்கக்கீழ் துழவா முற்ப்படும் உணர் வைக் கட்டுபடுத்தி கொள்வது நல்லது.
தம்பதிகள் இருவரும் முன்பே ஒருவருக் கொ ருவர் பரிச்சயம் உள்ளவர்க ளாயின் அவள் அறையின் வெளிச்சத்தைக் குறைக்கும்படி கோரமாட்டாள். அன்னியமாயின் இருட்டி ல்தான் இணைந்து கொள்ளும்படி இருக்கும் வெளிச்சம் கூத்தையும் கூச்சம் வெளிச்சத்தையும்- அனுமதிப்ப தில்லை.
நீங்கள் விரும்புகிற காரியத்தைச் செய்யும்படி பெண்ணைக் கட்டா யப் படுத்தாதீர்கள். அவளிடம் கெ ஞ்சுங்கள். மண்டியிட்டு மன்றாடு ங்கள். எவ் வளவு தான் கூச்சமும். கோபமும் கொண்ட பெண்ணாயி ருந்தாலும் கணவன் தன்னிடம் மண்டியிடுவதை சகித்துக் கொள் ள மாட்டாள். அவளுடைய மனம் இளகியது.
தாம்புலத்தில் நறுமண. இன்சுவை சரக்குககள் சேர்த்து மடித்து உங்கள் உதடுகளில் கவ்விக் கொள்ளுங்கள். தனது உதடுகளால் அதைக் கவ்வி எடுத்து கொள்ளும்படி அவளிடம் கூறுங்கள். அவள் தாம்புலத்தை அவ் விதம் எடுக்க முனையும்போது முத்தமிடுங்கள். அவளுக்கு மகிழ்ச்சி யளிக்குமாயின் மறுப்பு சொல்ல மாட்டாள். அவளிடம் அப்பாவித்தன மாய் கேள்வி போடுங்கள். அந்தரங்கமாய் உரையாடத் தொடங்குகங் கள்.
அவள் சட்டென்று பதில் பேசிவிட மாட்டாள். நீங்கள் மீண்டும் மீ;ண்டும் கேட்க்கும்படியிருக்கும். அதன் பிற கும் அவள் வாய் திறவாதிருந்தால் உங்கள் மனோவே கத்தைக் கட்டு படுத்தி கொள்ளுங்கள். அவளை நிர்ப் பந் திக்க வேண்டாம்.
புது மணப் பெண் கூச்சத்தில் பேசாதிருக்கலாம் அல்லது குழப்பத்தில் வார்த்தைகள் குளறலாம் ஆனால் தன து கணவனிடம் வார்த்தைகளை ஒன் று விடமால் மனதில் பதித்து கொள் வாள். அவன் பழகும் விதத்தை அப்ப டிய கிரகித்து கொண்டுவிடுவாள்.
நான் பார்க்க நன்றாயிருக்கிறேனா? என்னை உனக்கு பிடிச்சிருக்கா?
போன்ற கேள்விகளுக்கு அவள் நீண்ட மௌனம் சாதிப்பாள். பிறகு- மெல்ல தலையசைப்பாள். ஒரு பதிலுக்காக இரவு முழுக்கவும் நீங்கள் காத்திருக்கும்படி ஆகலாம்.
உங்களுக்காக அவள் இனிப்புகளையோ எடுத்து வரும்போது அவளு டைய கரத்தை பற்றிக்கொள்ளுங் கள். மார்பகக் கா……….த் திரு குங்கள். இலேசாகத் தான். அவள் தடுப்பாள். மறுப்பாள் ஆனாலும் சொல்லி விடு ங்கள். நான் உன்னை இறுக தளுவிகொள்ள வேண்டும். அதன்பிறகுதான் இங்கிருந்து உன் னைப் போக விடுவேன் என்று.
அவளை உங்கள் மடி மீது இருத்திக் கொண்டு. தொப்புள் பிரதேசத்தில் கையை அலைய விடுங்கள். அவள் உதற முற்ப்படலாம். இல்லை என் னோட இந்தக் கை அதற்க்க மேல் எதுவும் செய்யாது என சொல்லுங்கள். ஆனால் மறு கையை பயன்படுத்துங் கள். அவள் என்ன இது? என்று சிணுங் குவாள் .ஓ…நான் வலது கைக்குச் சொ ன்னது. இது இடது கையல்லவா என்று நீங்கள் அப்பாவித் தனமாய் பதிலளிக்க அவள் தன்னை அறியா மால் சிரித்தே விடுவாள்.
அவள் உங்களை விட்டு விலக முற்ப் பட்டாலும் அப்படியிப்படி நெளிந்தாலு ம் பயமுறுத்துங்கள். (விளையாட் டகாத்தான்) நான் உன்னோட உதட்டி லும் மா… கடிக்கப் போகிறேன். இல்லேன்னா என் உடம்பு முழுக்க கடி த்’துக்கொண்டு என் பொண்டாட்டியோட வேலை இது என்று எல்லோ ரிடமும் காண்பிப்பேன் என்கிற மாதிரி.
மூன்றாவது இரவில் செய்கின்ற முன் விளயாட்டக்களுக்குக் களி அவ ளை சங்கமத்துக்குத் தயார் செய்து விட வேண்டும். அவளது தேகமெங்கும் .. முத்தம் பதித்து… தொ………….. அன்புடன் நீவி……கொடுத்து உடைக ளை களைய வேண்டும்
அவள் தடுத்தால் கொஞ்சம் தாமதி யுங்கள். கெடுதலாய் எதவும் ஆகி வி டாது. என்று சொல்லுங்கள். ஆனால் கைவிரல்கள் ஒவ்வொன்றாய் விடுவிக்கட்டும் கடைசியில்- உங்கள் கட்டுப்பாட்டை நீங்கள் இழப் பீர்கள்.
உங்களுடைய கடுமையான பிரும்மாச்சார்ய விரதம் அந்தக் கணமே தோற்றுப் போகும். நீங்கள் செய்கின்றவை எல்லாம் அவளுடைய மகிழ்ச் சிக்காகத் தான் என்பதை அவளுக்க புரிய வையங்கள்; முதல் மூன்று இரவுகளிலும் அவளை நீங் கள் எப்படி நேசிக்கிறீர்கள் என்பதை விவரி யுங்கள். வாழ்வில் சின்னதாய் கூட ஒரு தீங்கும் உனக்கச் செய்ய மாட்டேன் என்று வாக்களியங்கள்.
அவள் மிகவும் நம்பிக்கை வைப்பாள். உங் களக்கு உயிர்த துணையாய்த் திகழ்வாள். அவளிடம் கண்ணியமாய் நடந்து கொள் ளுங்கள். அவளக்கு மகிழ்ச்pயைக் கொடு ங்கள். அவளுடைய நம்பிக்கையை பெறுங் கள். அவள் எப்போதும் உங்களிடம் நேமாய் இருப்பாள்.
தன் மீது உங்களுக்கு நேசம் இருப்பதாய் எந்த அறிகுறியும் தென்படாத பட்சத்தில் அவள் மன ம் கசந்து போகும். அது உங்கள் மீது பகையாய் மாற அதிக காலம் ஆகாது. நீங்கள் அவளை வலுக்கட்டயமாய் அடைய முற்ப்பட்டால் வாழ் ககை நெடுகிலும் வன்மம் தொடரும்.
தன்னுடைய உணர்வுகளை மதிக்காத ஆணுடன் உறவு வைத்து கொள்ள எந்தப் பெண்ணும் விரு ம்ப மாட்டாள். அவள் பாதை மாறிப்போனாலும் ஆச்சரியப் படுவதற்க் கில்லை…!