Home பெண்கள் தாய்மை நலம் கர்பம் தரித்தலின் ஆரம்ப அறிகுறிகள் 17

கர்பம் தரித்தலின் ஆரம்ப அறிகுறிகள் 17

348

ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் கர்ப அனுபவங்களானது வேறுபட்ட வைகளாக இருக்கும். மேலும் ஒவ்வொரு பெண் ணுக்கும் கர்பமாக இருக்கும் போது அறி குறிக ளானது மாறுபடுகின்றன மற்றும் ஒரு கர்பத்தி ற்கு பின்வரும் அடுத்த கர்ப்பத்திற்கும் அதே அறி குறிகள் காணப்படலாம். மேலும், கர்பம் தரித்த லின் ஆரம்ப அறிகுறிகள் பெரும்பாலும் மாத விடாய் முன் இருப்பது போலவே இருக்கும் என்பதால், அந்த அறிகுறிகள் எப்போதும் அங்கீ காரம் அளிப்பதாக இல்லை.
Pregnancy
மார்பகங்களில் தினவு ஏற்படுதல், முதுகு வலி, உச்சபட்சமான வாச னை உணர்வு மற்றும் கர்பத்திற்கு இன்னும் பல ஆரம்ப அறிகுறிகள் உள்ளன. இதோடு வேறு வித்தியாசமான கர்ப அறிகுறிகள்கூட கண்டறியலாம். அதிலு ம் உறவுகொண்டு ஒரு ஜோடி வாரங்கள் ஆகிவிட்டது. ஆனால் மாதவிடாய் சுழற்சி நடைபெற வில்லை. ஆகவே இப்போது கர்பமாக இருக்கிறோமா? இல்லையா? என்பதை தெரிந்து கொள்ள அவலாக இரு ப்போம். ஆனால் மாத விடாய் சுழற்சி தள் ளிப் போனால் மட்டும் கர்பமாக இருக்கிறோம் என்று முடிவு செய்து விட முடியாது.இருப்பினும், மாதவிடாய் சுழற்சி தள்ளிப் போவதுட ன், ஒருசில அறிகுறிகளும் தென்பட்டா ல், கர்பமாக இருப்பதை உறுதிசெய்து கொள் ளலாம். அதிலும் கீழே குறிப்பிட் டுள்ள 17 அறிகுறிகள் தென்பட்டால், கர் பம் அடைந்திருப்பதை சுலபமாக அறிந் து கொள்ள முடியும். அந்த அறிகுறிக ளைப் பார்ப்போமா!!!
1. மூச்சு திணறல்
மாடிப்படி ஏறும்போது திடீரென்று மூச்சு திணறல் ஏற்படுகிறதா? அப்படியானால் அது கர்பமாக இரு ப்பதால் இருக்கலாம். வளரும் கரு விற்கு ஆக்சிஜன் தேவை என்ப தால், சுவாசத்திற்கு ஒரு சிறிய குறுகிய இடைவெளி ஏற்படலாம். ஏன் இந்த நிலைமையானது கர்ப காலம் வரையிலும் தொடரலாம். ஏனெனில் வளர்ந்து வரும் குழந் தை, தாயின் நுரையீரல் மற்றும் உதரவிதானம்மீது அழுத்தம் கொடு க்க ஆரம்பிப்பதன் விளைவாக ஏற்படுகிறது.
2. மார்பகங்களில் ஏற்படும் தளர்வு
உள்ளாடையை அணியும் போது லேசான சித்திரவதை ஏற்படுவதை போல் உணர்வது அல்லது மார்பகங்கள் கொஞ்சம் பெரியதாக உள்ளது போன்ற உண ர்வு அல்லது மென்மையான மற்றும் கனத்த மார் பகங்களின் உணர்வு, மார்பக காம்பு கரு மையடைதல் மற்றும் மார்பு நரம்புகள் விறை ப்படைதல் முதலியன கர்பமாக இருப்பதற்கு ஒரு முதல் அறிகுறியாக இருக்க முடியும். எனவே இந்த அசௌகரியத் தை தவிர்ப்பதற்கு, படுக்கைக்கு செல்லும் முன் மிகவும் எளிதான உள்ளாடையை அணியலாம்.
3. சோர்வு
புத்தகத்தில் ஒரு பக்கத்தை படித்து முடிப்பத ற்கு முன்னதாகவே, தூக்கம் வந்து விட்டது என்றால் அல்லது திடீரென்று சோர்வடைந் தாலோ, அது உடலில் அதிகரிக்கும் ஹார்மோ ன்கள் காரணமாக இருக்கலாம். பல பெண்க ளுக்கு சோர்வு முதல் மூன்று மாதங்கள் தொ டர்ந்து இருக்கும். ஆனால் பின்னர் இது விட்டு விட்டு வரும்.
4. குமட்டல்
அநேக கர்பிணி பெண்களுக்கு கருவானது 6 வாரங்கள் சேர்ந்து இருக்கும் போது குமட்டல் ஏற்படு கிறது. ஆனால் சிலருக்கு காலை சுகவீனம் (துரதிர்ஷ்டவசமாக காலை, மதியம் மற்றும் இரவு ஏற்படலாம்) ஏற்படுவதை உணர முடியும். இது இரண்டாவது மூன்று மாத கால கட்டத்தில் நுழையும்போது பெரும்பாலும் குறைய வேண்டும். இடை யிடையே வயிறு நிரம்பக் கூடிய நொறு க்கு தீனி மற்றும் இஞ்சி மிட்டாய் போன் றவற்றை சாப்பிட வேண்டும்.
5. அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்
திடீரென்று சிறுநீர் கழிக்காமல் இரவு முழுவதும் தூங்க முடியவில் லை என்றால், கர்பம் ஏற்பட்டிருப்ப தற்கு ஒரு அடை யாளமாக இரு க்கலாம். கர்ப காலத்தில் உடலான து கூடுதல் திரவங்களை உற்பத்தி செய்வதன் மூலமாக, சிறுநீர்ப்பைக்கு அதிக வேலை இருப்பதால், அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படுகிறது.
6. தலைவலி
கர்பமாக இருப்பதன் ஆரம்ப அறிகுறிகளில் ஒன்று, ஹார்மோன் மாற்றங்கள் விளைவாக ஏற்படும் தலைவலியாகும்.
7. பின் முதுகு வலி
முதுகு வலி இல்லாத போது, பின் முதுகு லேசாக தளர்வாக காணப் பட்டால், அது தசைநார்கள் தளர்ந்து வருவதன் காரணமாக ஏற்படு கிறது. சொல்லப்போனால் இந்த வலியானது கர்ப காலம் முழுவதும் தொடர்ந்து இருக்கும். ஏனென் றால், கர்பத்தின் போது எடை அதிகரிப்பதால், ஈர்ப்பு மையம் விலகுவதன் காரணமாக இது ஏற் படுகிறது.
8. தசைப்பிடிப்பு
இது மாதவிலக்குக்கு முன் ஏற்படும் அறிகுறி யா? அல்லது கர்ப்பமா? என்பதைச் சொல்ல கடினமாக இருக்கிறது. ஆனால் சுரண்டுவதை உணர்கிறீர்கள் என்றால், அது குழந்தை வளர்வ தற்கு தயாராக கருப்பை நீட்சி அடைகிறது என்று அர்த்தம்.
9. பசி அல்லது உணவு தாகம்
திடீரென்று, வயிறு போதுமான சிட்ரஸ் பெறமுடியாத நிலை அடையும்போது அல் லது வயிற்றில் அஜீரண கோளாறு முதலி யவை புதியதாக தோன்றும் பட்சத்தில் கர்பமாக இருக்கிறீர்கள் என்று அறிந்து கொள்ள முடியும்.
10. மலச்சிக்கல் மற்றும் வீக்கம்
கடந்த வாரம் தான் ஜீன்ஸ் பொருத்த மாக இருந்தது. ஆனால் இப்போது சற்று இறுக்கமாக மற்றும் உடல் பெரியதாக காணப்பட்டால் அது செரி மான அமைப்பு குறைவடைவதன் காரணமாக ஏற் படுகிறது. இது கர்ப்பத்தின் காரணமாக, கூடுதல் புரோஜெஸ்டி ரோன் உருவா வதன் மூலமாக ஏற்படு கிறது.
11. ஊசலாடும் மனம்
அடிக்கடி மனதில் சந்தோஷம், கஷ்டம் போன்ற மாற்றங்களை உணர்கிறீர்கள் என்றால், உடல் நலம், புதிய ஹார்மோன் களை அனுசரிக்க ஆரம்பித்து விட்டது என்று பொருள்.
12. அதிகரிக்கும் உடலின் அடிப்பகுதி
வெப்பநிலை தீவிரமாக கர்ப்பிணியாக முயற்சி செய்கிறீர்கள் என் றால், உடலின் அடிப்பகுதியின் வெப்ப நிலையை கருத்தரிப்புக்கு சாத்தியமாக உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள். இரண்டு வாரங் கள் வரை பொதுவாக இந்த வெப்பநிலை யானது கருத்தரிப்பதற்கு சாத்தியமாக உயர்ந்து கொண்டு இருக்கும். அதன் பிறகும் இந்த உயர்ந்த வெப்ப நிலையானது காணப்பட்டால், கருவுற்றிருப்பது உறுதி செய் யப்படுகிறது.
13. சூப்பர் வாசனை
குப்பையை அன்றாடம் வெளியேற்றும் கடமையில் இருந்து தவறி விட்டீர்கள் என்றால், குப்பையும் வாந்தியெடுக்க தூண் டிவிடும். ஒரு சில வாசனைகள் தூண்டு தலாக இருந்தால் அல்லது வாசனைகளுக் கு உணர்வுகள் தூண்டப்படுவது அதிகமா னால், அதற்கு தங்க ளின் ஒவனில் ரொட்டி ஒன்று கிடைத்துவிட்டது என்று பொருள். அதாவது கர்பமாக இருப்பது உறுதியாகி விட்டது.
14. தலைச்சுற்றல் அல்லது மயக்கமுறுதல்
இது திரைப்படங்களில் பெரும்பாலா க காட்டப்படும் ஆரம்ப அறிகுறியா கும். ஆனால் உண்மையின் அடிப்ப டை என்னவென்றால், குறைந்த சர்க் கரை அளவு அல்லது இரத்த அழுத்தம் கூட ஒரு குழப்பமான அத்தியாயத் தை ஏற்படுத்தும். எனவே நன்கு சாப் பிட்டு, போதுமான நீரை எடுத்து கொ ள்ள வேண்டும். இதன் பின்னரும் தொ டர்ந்தால், கர்பம் தான்.
15. ஸ்பாட்டிங்
மாதவிடாய் வரவில்லையா? அல்லது அது சாதாரணமாக வருவதை விட லேசாக இரு ந்தது என்றால் மற்றும் எதிர்பார்க்கும் நாட்க ளை விட சற்று முன்பாகவே வந்துவிட்டது என்றால், இப்போது இருப்பது முட்டை கருவு றுதலின் போது ஏற்படக்கூடிய இரத்தபோ க்கு ஆகும். ஏனென்றால் கருவுற்ற முட்டை கருப்பையின் சுவர்களில் பொருந்தும் போ து, சற்று இரத்தப்போக்கு ஏற்படும்.
16. மாதவிடாய் தாமதமாக ஏற்படுவது
கர்பம் உண்டாவதன் ஆரம்ப அறிகுறிகள் பெரும் பாலும் மாத விலக்கின் (PMS) ஆரம்ப அறிகுறிக ளாகவே இருக்கும். இவை இரண்டிற்கும் இடை யே உள்ள வித்தியாசத்தை எப்படி சொல்வது? அதிகமாக சொல்லப்படும் தடயம் மாதவிடாய் தாமதமாவது.
17. நேர்மறையான கர்ப்ப சோதனை
அம்மா ஆகிவிட்டீர்களா இல்லையா என்று உறுதியாக அறிந்துகொ ள்ள முடியவில்லை என்றால், ப்பீ- ஸ்டிக் சோதனை (pee-stick test) செய் து கொள்ளும்வரை, அதை உறுதிசெ ய்து கொள்ள முடியாது. அந்த சோத னை முடிவு எதிர்மறையாக தங்களு க்கு கர்பம் இல்லை என்று தெரிய வந்தும் மாதவிடாய் தாமதமானால், ஒரு வேளை சற்று முன்னரே இந்த சோதனையை செய்துள்ளீர்கள் என்று அர்த்தம். ஆகவே சில நாட் கள் காத்திருந்து மீண்டும் முயற்சிக்க வேண்டும்.

Previous articleபெண்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பாலியல் ரீதியான உடல்நல பிரச்சனைகள்
Next articleமனைவிகள் மட்டும் படிக்க வேண்டாம் ..!