Home பெண்கள் தாய்மை நலம் கருத்தரிப்பதை அதிகரிக்க சில இயற்கை வழிகள்!

கருத்தரிப்பதை அதிகரிக்க சில இயற்கை வழிகள்!

50

குழந்தைகளை விரும்பாதார் இவ்வுலகில் உண்டோ? திருமணம் ஆன உடனே குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று தம்பதி களின் பெற்றோர் விரும்புவர். இரண்டு ஆண்டுகள் சச்தோஷமாக இருந்துவிட்டு பின் குழந்தை பெற்று க் கொள்ளலாம் என்று இப்போது ள்ள இளைய தலைமுறையினர் விரும்புகிறார்கள்.ஆனால் குழந்தைப்பேறு என்பது நாம் எண்ணிய வண்ணம் நடக்காது. உடல், மனம், சூழல், ஆரோக்கியம், தாது, கரு, கருமுட்டை, எனப் பல்வேறு காரணி கள் கருத்தரிப்பதற்குத் துணை செய்ய வேண்டும். மேலும் தற்போதுள்ள ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறையினால், பலர் கருத்தரிக்க முடியாமல் இருக்கின்றனர். ஏனெனில் இதனால் உடலுக்கு வேண்டிய சத்துக்கள், வலிமை குறைந்து, மன அழுத்தம் அதிகரித்து, நல்ல இல்லற வாழ்வில் ஈடுபட முடியாதவாறு இருக்கின்றன.

எனவே, குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள விரும்பினால், கீழே குறித்துள்ள ஆலோசனைகளை பின்பற்றி வந்தால், அவை கரு வுறும் திறனை மேம்படுத் தும்.

குளிர்ச்சியான சூழல்

ஆண்களின் விந்தணுக்கள், குளிர்ச்சியான சூழலில் நன்கு உற்பத்தியாகின்றன. மடியிலே யே கணிப் பொறியை வைத்துக் கொண்டு பணிபுரியும் ஆண்களுக்கு, விந்துக்களின் உற்பத்தி மற்றும் கருத்தரிக்கும் திறன் குறைவாக இருக்கும். மேலும் ஆண்கள் நீண்டநேரம், வெந்நீரில் குளிப்ப தைத் தவிர்க்க வேண்டும். ஏனெனில் வெந்நீரில் குளித்தவ ர்கள், குளிர்ந்த நீரில் குளிக்கத் தொடங்கியதால், ஆண்களின் விந்தணு உற்பத்தி ஐந்து மடங்காகப் பெருகியதாக ஆய்வு ஒன்றில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மேலும், உடலை இறுக்கிப் பிடிக்கும், கால் சட்டைகளைத் தவிர்த்து, தொளதொள வென்றி ருக்கும், பாக்ஸர் கால் சட்டை களை அணிய வேண்டும்.

சூரிய வெளிச்சத்தில் குளிக்கவும்

சூரிய வெளிச்சமானது, வைட்டமின் டி-யை உற்பத்தி செய்யவும், கருத்தரிக்கும் திறனை அதிகரிக்கவும் உதவுகி றது. இது ஆண், பெண் என இருபாலாருக்கு மே தான். மேலும் பெண்களுக்கான பாலின ஹார் மோன்களான மாத விலக் கை நெறிப்படுத்தும், புரோ ஜெஸ்டிரோன் மற்றும் கரு வுறும் திறனைக் கட்டுப்ப டுத்தும் ஈஸ்டிரோஜென் ஆகிய வற்றின் அளவை அதி கரிக்க வைட்டமின் டி உதவுகிறது என்று ஆய்வுகள்மூலம் கண்டுபிடிக் கப்பட்டது. குறிப்பாக வைட்ட மின் டி-யானது, ஆண்களின் விந்தணுவி ன் எண்ணிக் கையை அதிகரிக்கிறது.

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும்

பதட்டமும், மன அழுத்தமும், பெண்களின் கருவுறும் தன்மையை வெகுவாகப் பாதி ப்பதோடு, ஆண்களின் உயிர ணு உற்பத்தி வீதத்தையும் மட்டுப்படுத்துகின்றன. மேலு ம், பாலியல் இச்சையையும் குறைக்கின்றன.

பால் பொருட்களை சாப்பிடவும்

முழுக் கொழுப்புள்ள பாலை, பெண்கள் தினமும் பருகி வந் தால், மலட்டுத்தன்மையானது 25% க்கு மேல் குறைந்ததாக ஆய்வு ஒன்றில் கண்டுபிடிக்க ப்பட்டது. மேலும் பெண்களின் கருமுட் டைப் பைகள் நன்கு வேலை செய்ய, இந்த பால் கொழுப்புக்கள் உதவுகின்றன.

மல்டி வைட்டமின் மாத்திரைகள்

கருவுறுதலுக்குத் தேவை யான ஃபோலிக் அமிலம், வைட்டமின் பி12 மற்றும் செலினியம் ஆகியவை அடங்கிய மல்டி வைட்ட மின் மருந்து மாத்திரை களை தினமும் உட்கொள் வதால், கருவுறும் திறன் இரண்டு மடங்கு அதிக மாகின்றன என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்தவும்

புகைப்பிடிக்கும் ஆண்கள் மலட் டுத்தன்மை அடைய 50% வாய்ப் பு உள்ளது. மேலும் அவர்களது உயிரணு எண்ணிக்கையும் மிகக்குறைவாகவே இருக்கும். புகைப்பிடிக்கும் பெண்க ள் புகைப்பிடிக்காத பெண்களை விட 30% குறைவாகவே கருத்தரிக்கும் விகிதத்தைப் பெறுகின்றனர். ஏனெ னில் புகைப்பது, கருப்பையில் சிசு தங்குவதைத் தடுக்கிறது.

மது அருந்தும் முன் யோசிக்கவும்

குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள விரும்பினால், அருந்தும் மதுவின் அளவைக் குறைத் துக் கொள்வது நல்லது. அதிகளவு மது அருந்துவது கருமுட்டை உற்பத்தியையு ம், விந்தணு உற்பத்தியையு ம் வெகுவாகப் பாதிக்கின்றது எனக் கண்டறியப்பட் டுள்ளது.

மென்பொருட்கள்

தற்போது நிறைய மென்பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில், மாதவிலக்கு நாட்காட்டி, கருத் தரிக்க வழிகாட்டி, (Period Diary, Fertility Frie- nd, Menstrual Calendar) போன்ற வை உடல் வெப்பம், பருவ சுழற்சி ஆகியவற்றைக் கொண்டு கணக்கிட்டு, எந்தத் தேதியில், தாம்ப த்திய உறவு வைத்துக் கொண்டால், கருத்தரிக் கும் வாய்ப்பு அதிகம் என்று தெரிவிக்கும். ஆகவே இதுபோன்ற மென்பொ ருட்களைப் பயன்படுத்தி, உறவில் ஈடுபடுவது நல்லது.

அக்குபஞ்சர் முறைகள்

உடலின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் அக்குபஞ்சர் முறைகளைப் பயன் படுத்துங்கள். அது முட்டை உற்பத் தி யைக் கட்டுப்படுத்துவதாகவும், கருப்பைக்கு போகும் இரத்தத்தின் அளவை அதிகரிப்பதாகவும், நம்ப ப்படுகிறது. அதனா ல், கருத்த ரித்த முட்டைகள், கருப்பையி ல்சென்று தங்கும், வாய்ப்பை அதிகரிப்பதாகவும் நம்பப்படு கிறது.

தாம்பத்திய உறவு

வாரத்தில் ஒரு முறை தாம்பத்திய உறவு கொள்ளும் தம்பதியருக்கு கருவுறும் வாய்ப்பு 15% அதிகரிப்பதா கவும், அதுவே வாரத்திற் கு மூன்றிலிருந்து நான்கு முறை தாம்பத்திய உறவு கொள்ளும் தம்பதியர்க்கு கருவுறும் வாய்ப்பு 50 % அதிகரிப்பதாகவும் சொல் லப்படுகிறது. தாம்பத்திய உறவானது ஆண் உயிரணுக் களை ஆரோக்கியமாக வைத் துக் கொள்ள உதவுகிறது. மே லும் ஆண்களின் உயிரணுக்க ளானது மூன்று நாட்களுக்கு மேல் உடலிலேயே தங்கியிரு ந்தால், அதன் தரம் குறைகிறதாம்.

ஓவுலேசன் கால்குலேட்டர்

பெண்களது மாதவிலக்கு சுழற்சியி ன் அடிப்படையில், குழந்தை உரு வாகும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ள நாள் களைக் கணக்கிட்டு அறிந்து கொள் ளுங்கள். சராசரியாக 28 நாள்கள் மாதவிலக்கு சுழற்சி உள்ள பெண்க ளுக்கு, 10 ஆம் நாள் முதல் 17 ஆம் நாள் வரையான காலம் கருத்தரிக் கும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ள நாள்க ளாகும். இத்தகைய நாட்களின் கண க்கீட்டை ஓவுலேசன் கால்குலேட்ட ர் மூலம் தெரிந்து கொண்டு, பின் அதற்கேற்றாற் போல் உறவில் ஈடு பட்டால், விரைவில் கருத்தரிக்க லாம்.

எடையைக் குறைக்கவும்

உடல் கொழுப்பானது ஈஸ்டிரோஜென் எனப்படும் ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்கி றது. இது கருமுட்டை உற்பத்தி முறையை குழப்பிவிடும். குறை ந்த எடை உடைய பெண்களை விட அதிக எடையுள்ள பெண்க ள் சீரற்ற மாதவிலக்கு சுழற்சி யைக் கொண்டிருப்பார்கள். என வே எடையை 5% குறைத்தால், அது கருவுறும் திறனை 20% அதிகரிக்கும்.

மிகவும் ஒல்லியாக இருக்க வேண்டாம்

எடையைக் குறைக்க வேண்டும் என்று பட்டினி கிடந்து ஒல்லி யாக ஆகி விடக்கூடாது. மேலு ம் ஒல்லியாக இருக்கும் பெண் கள் நன்கு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் சதைப்பற்றுடன் இருக்க முயல வேண்டும். ஏனெனில், கருவுறு தலுக்கும் கருவுற்ற பின், சிசு வைப் பாதுகாக்கவும் கொழுப்பு தேவை. அத்தகைய கொழுப்பு தேவையை விடக் குறைவான அளவுஇருக்குமேயானால், அது கருவுறும் வாய்ப்பை அடைத்து விடும்.

கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை குறைக்கவும்

அதிகளவு கார்போஹைட்ரேட் கொண்டுள்ள உணவுப் பொருட்களான வெள்ளை ரொட் டி, பாஸ்தா, பிஸ்கட்டுகள் ஆகிய வை கருத்தரித்தலைப் பாதிக்கின் றன என்று சில வல்லுநர்கள் கரு துகின்றனர். இவ்வுணவுப் பொரு ட்கள், இரத்தத்தில் சர்க்கரையி ன் அளவைக் கூட்டி, அதன் காரணமாக இன் சுலின் தேவையை அதிகரிக்கச் செய்து விடுகின்றன. அதிகமான இன்சுலின் கரு வுறுதலைப் பாதிக்கலாம்.

போதை மருந்துகளைத் தவிர்க்கவும்

கொக்கைன், மரிஜுவானா போ ன்ற போதை மருந்துகள் ஆண் களுக்கு உயிரணு எண்ணிக் கையைக் குறை க்கின்றன. இயல்பு மீறிய உயிரணுக்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. பெண் களுக்கு கருமுட்டைப் பிரச்ச னைக ளை ஏற்படுத்துகின்றன.

மீன் எண்ணெய் சேர்த்துக் கொள்ளவும்

எண்ணெய்நிறைந்த மீனான சால்மன் மற்றும் ஆளி விதையில் காணப்படும், ஒமேகா 3s கொழுப்பானது, கருச்சிதைவிற்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கிறது. மேலு ம், ஆண்களுக்கான உயிரணுவின் தரத்தை மேம்படுத் துகிறது. ஆரோக்கியமா ன ஹார்மோன் செயல் பாட்டிற்கு, இக் கொழுப்பு மிகவும் இன்றியமையா தது. ஆனால் நம்மில் பல ர் இதைப் போதிய அளவு எடுத்துக் கொள்வதில் லை.

காபியைக் குறைக்கவும்

ஒருநாளைக்கு ஒரே ஒரு காபி அருந்துவது கருவுறும் திறனைப் பாதியாகக் குறை த்துவிடுகிறது என்று ஆராய் ச்சி முடிவுகள் சொல்லுகின் றன. காபியிலுள்ள காஃப்பைன், சினைப்பைகளிலிருந் து கருப்பைக்கு கருமுட்டைக ளை எடுத்துச் செல்லும் வழி யான ஃபெலோப்பியன் குழாய் த் தசைகளின் செயல்பாட்டைக் குறைப்பதாக வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

வலி நிவாரணி மருந்துகளைக் குறைக்கவும்

கருமுட்டை உற்பத்தியாகும் தருணங் களில், மருந்துக் கடைகளில் எளிதாக க் கிடைக்கும் பாராசிட்டமல், ஆஸ்பி ரின் போன்றவற்றினை வாங்கி உட் கொள்ளுதல், கருவுறுதலைப் பாதிக் கும். ஏனெனில் அது ஃபெலோப்பியன் குழாய்களிலிருந்து கருமுட்டைகளை விடுவிக்க உதவும் ஹார்மோனான, ப்ரோஸ்டாகிளா ண்டினை மட்டுப்படுத்திவிடும்.

அதிகம் தண்ணீர் குடிக்கவு ம்

உடலின் முக்கிய பாகங்க ளுக்குத் தேவையான தண்ணீர் செல்கிறதா என்று உடல் கவனிக்கும். எனவே பெண்கள் தேவையான தண்ணீரை குடிக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால், இனப்பெரு க்க மண்டலம் தனது பணி யை சரிவர செய்யாமல் இரு ந்துவிடும். மேலும் கருமுட் டைக்கும், கருப்பையைச் சுற் றிலும், அதிக அளவு இரத்த ஓட்டத்தை தண்ணீர் தான் உருவாக்கும். ஆனால்உட லில்போதியஅளவு தண்ணீ ர் இல்லையெனில், ஆண் உயிரணுக்கள் மிதந்து சென் று கருமுட்டையை அடைய பயணிக்க உதவும், செர்விக் திரவம், செயலற்றதாகி விடும்.

வீட்டு வேலைகளைச் செய்யவும்

வீட்டு வேலைகள், தோட்ட வேலை கள் அல்லது சிறு சிறு உடற்பயிற்சி கள் ஆகியவற்றைச் செய்து கொண் டேயிருக்கும் பெண்கள், ஒரு உடல் உழைப்பும் இல்லாத பெண்களை வி ட, IVF மூலம் கருத்தரிப்பதற்கு, மூன் று மடங்கு அதிக வாய்ப்புள்ளவர்கள் என்று புதிய ஆராய்ச்சிகள் கண்டுபிடித்துள்ளன. ஏனெ னில், உடற்பயிற்சியின் வி ளைவாக அதிகமான இன்சுலி ன் சுரப்பது கட்டுப்படுத்தப்படு கிறது. அதிகமான இன்சுலின் சுரப்பது ஆரோக்கியமான கரு முட்டைகள் உருவாவத ற்குக் கேடுவிளைவிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது