Home உறவு-காதல் இன்றைய காதலர் தினத்தில் . . . – பெண்கள் எந்த நிறத்தில் உடை அணிந்தால்,...

இன்றைய காதலர் தினத்தில் . . . – பெண்கள் எந்த நிறத்தில் உடை அணிந்தால், அதற்கு என்ன அர்த்த‍ம் ?

30

இன்று காதலர் தினம் – எந்த உடை அணிந்தால் என்ன அர்த்த‍ம் ? என்று தெரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம். கீழே உள்ள
கட்டுரை யை படித்துப் பயனுறுங்கள் காதலர்களே!

பச்சைநிற உடை- எனக்கு விருப்பம் உங்களுக் காகக் காத்திருக்கிறே ன்.
ரோஸ் கலர் உடை- இப்பதான் காதலை ஏற்றேன்.
நீலநிற உடை- இன்னும் ப்ரீயாக இருக்கிறேன்.
மஞ்சள் நிற உடை- காதல் தோல்வி.

கறுப்புநிற உடை – காதல் நிராகரிக்கப்பட்டது.
ஆரஞ்சு நிற உடை- நிச்சயதார்த்தம் செய்ய ரெடி.

சிவப்பு நிற உடை- என்னை விட்டிடுங்க.

கிரே கலர் உடை- காதலில் இன்ரெஸ்ட் இல்லை.

வெள்ளைநிற உடை- ஏற்கனவே காதலிக்கி றேன்.
-.-
பச்சை நிற உடை- எனக்கு விருப்பம் உங்களிற்காகக் காத்திருக்கி றேன்.

பச்சையை விரும்பும் பெண்க ளின், ஆண்களின் மனதில் என்ன இருக்கி றது என்பதை அறிவது கடினம். இவர்கள் அதிகம் பேசமாட்டார்கள். காதல் உணர்வுகளையும் எளிதாக வெளிப்படுத்தமாட்டார்கள். ஆனால் இந்த நிறத்தை விரும்பும் பெண் களிடம் காதல் உணர்வுகள் அதிகம் இருக்கும். காதலரே கணவர் ஆனாலும் காலம் முழுக்க அவரோடு காதல் கொள்ள துடிப்பார்கள். முத்த மழையில் குளிப் பாட்டி விடுவார்கள்.
ரோஸ் கலர் உடை- இப்பதான் காதலை ஏற்றேன்.
ரோஸ் நிறத்தை விரும்புப வர்கள் கணக்கற்ற காதல் கனவுகள் கொண்டவர்களா க இருப்பார்கள். தினமும் இரண்டுமூன்று பேருக்காவ து அவர்கள் ரூட் விடுவார் களாம். காதல்விஷயங்க ளை படிப்பதிலும், அதை செயல்படுத்திப் பார்த்து உ ண்மையா, பொய்யா என்று கண்டறிவதிலும் மெனக்கெடுவார்கள். தங்கள் காதல் இணையை ரொம்ப வும் புகழ்ந்து, கனவு காணவைத்து தான் நினைப்பதை சாதிக்க முயற் சிப்பார்கள். ரோஸ் நிறத்தை விரும்பும் பெண்கள் தனி த்துவம் பெற்ற வர்களாக இருப்பார்கள். ஆண்களை எளிதில் நம்பி ஏமாந்துவிட மாட்டார்கள்.
நீல நிற உடை- இன்னும் ப்ரீயாக இருக்கிறேன்.
நீல நிறத்தை விரும்பும் பெண்கள் நாலைந்து ஆண் களை ஆராய்ந்து, இறுதியி ல் அதில் ஒருவரை தேர்வு செய்து காதலிப்பார்கள். `தாம்பத்ய’ விஷயத்திலும் இவர்கள் புதுமை விரும்பி களாக இருப் பார்கள். இந்த நிறத்தை விரும்பு கிறவர்களிடம் காதல் உணர்வு அதி கமிருக்கும். நீல நிறத்திற்கு ரிய ஆண்களிடமும் இதே இயல்பு கள் இருக்கும்.
மஞ்சள் நிற உடை- காதல் தோல்வி.
மஞ்சள் நிறப் பிரியர்களின் காதல் ஆசைகள் அளவுக்கு மீறியதாக இருக்கும். அத்த னை ஆசைகளையும் இவர் களது காதல் இணையால் நிறைவேற்ற முடியாது. அத னால் இந்த நிற மனிதர்களி ன் காதலுக்கு ஜோடி கிடைப் பது கஷ்டம். காதலுக்காக உயிரைக்கூட கொடுப் பேன் என்பார்கள். ஆனால் பர்சில் இருக்கும் பணத்தைக்கூட செலவழிக்க யோசிப்பார்க ள். இவர்கள் அறிவாளியாக வும், கொள்கையில் பிடிப்பு கொண்டவர்களாகவும் இருப்பதால் கல்யாண வாழ்க் கை என்று வந்துவிட்டால், தனது ஜோடி யை எல்லா விதத்திலும் சந்தோ ஷப்படுத்துவார்கள்.
கறுப்புநிற உடை – காதல் நிராகரிக் கப்பட்டது.
கறுப்புநிறத்தை விரும்புபவர்கள் யாரிட மும் மனம்விட்டுப் பேச மாட்டார்கள். இறுக்கமான மனி தர்களாக இருப்பதால் இவர்கள் காதல் பார்வை பார்த்தாலும், எதிர்பாலினம் நம்பிக்கை கொள் ளாமல் நழுவிச்சென்றுவிடும். காதல்இவர்களுக்கு பெரும்பாலு ம் கைகூடாது.மன அழுத்தம் இவ ர்களிடம் அதிகம் உண்டு. அதை தீர்க்க சரியான மருந்து தாம்பத்ய உறவு கொள்வதுதா ன் என்று நம்புவதால் விரைவில் திருமணம் முடிக்க ஆசைப் படுவார்கள்.
ஆரஞ்சு நிற உடை- நிச்சயதார்த்தம் செய்ய ரெடி.

ஆரஞ்சு வர்ணத்தை விரும்பு பவர் கள் காதல் என்றாலும், கல்யாணம் என்றாலும் தன து எதிர்காலத்திற்கு அதன் மூலம் எவ்வளவு கிடைக்கும் என்று கணக்கு போடும் சுய நலவாதிகள். கல்யாணத்திற் கு பெண் பார்த்தாலும் அவளி டம் தனியாகப்பேசி தன் எதிர் பார்ப்பு களை எல்லாம் `டன்` கணக்கில் கொட்டு வார்கள். அதைக் கேட்டு அதிர்ந்து போகும் பெண், `அவரோடு தன்னால் வாழ்க்கை நடத்த முடியாது` என்று கூறிவிடுவாள். அதனால் இந்த நிறத் தை விரும்பு கிறவர்களுக்கு காதல் மட்டுமல்ல, கல்யாணமும் தள்ளிப்போய்க் கொண்டே இரு க்கும்.
சிவப்பு நிற உடை- என்னை விட்டிடுங்க.
சிவப்பு வர்ண பார்டிகளுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை அதிகம். காதல் இவர்களுக்கு சுட்டுப் போட்டாலும் வராது. யாராவ து காதல் தூது விட்டாலும் தத்துவம் பேசி விரட்டி விடு வார்கள். அதற்கு போய் யாரா வது நேரத்தை செலவிடுவார்களா என்று தத்துவம் பேசுவார்கள். இந்த நிறத்தை விரும் பும் ஆண்களை, பெண்கள் சாமியார் என்பார்கள்.
கிரே கலர் உடை- காதலில் இன்ரெஸ்ட் இல்லை.
கிரே நிறத்தை விரும்புப வர்கள் `காதலாவது கத் தரிக்காயாவது..’ என்று எப்போதும் காதலுக்கு எதிராகவே பேசுவார்கள் . காதலிப் பவர்களை தூற் றவும் செய்வார்கள். இதனை விரும்பும் ஆண் களைப் பார்த்தாலே பெண்கள் நாசூக்காக நழுவிப்போ ய் விடுவார்கள். ஆனால் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் கள்.
வெள்ளைநிற உடை- ஏற்கனவே காதலிக்கிறேன்.
வெள்ளை வர்ணத் தை விரும்புபவர்க ள் காதல் உணர்வி ல் செம ஸ்பீடா இருப்பார்களாம். அளவிட முடியாத ஆசைகளைக் கொ ண்டிருப்பார்கள். தன்னுடைய கற்ப னையில் கண்ட தை எல்லாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று துடி ப்பார்கள். இவர்விரும்பும் ஜோடிக்கும் பிடி த்த நிறம் வெள் ளை என்றால், இவர்கள் வாழ்க் கையை திகட்ட திகட்ட அனுபவிப்பார்கள். ஆனால் காதல் விஷயத்தில் இவர்களின் பிடி வாத குணம், சில நேரங்களில் மிகப் பெரிய சிக்கலை உருவாக்கிவிடும். இவர்கள் ஆசைப் பட்டதை அடையா மல் விட மாட்டார்கள்

Previous articleஇது பெண்கள் ஏரியா, உள்ளே வராதீங்க!
Next articleசெக்ஸ் விளையாட்டில் தொட்டால் சிலிர்க்கும் இடங்கள் !