ஆண்குறி

ஆண்குறியைப் பற்றிய ஆண்களின் தவறான நினைப்புகள் .

90% மூட நம்பிக்கைகள் ஆண்குறி சார்ந்தவையாக இருக்கின்றன என்கிறார். 1. ஆணுறுப்பு பெரியதாக இருக்க வேண்டும். 2. விரைப்பு கணப்பொழுதில் ஏற்பட்டுவிட வேண்டும். 3. இரும்புமாதிரி இருக்க வேண்டும். 4. விரைகள் சமமாக இருக்க வேண்டும். 5. ஒரு சொட்டு விந்து …

Read More »

ஆண் உறுப்பு சிறியதாக வாய்ப்பு உண்டா?

20 வயதுக்கு மேல் வேலை, வருமானம், வீட்டுப் பொறுப்பு, திருமணம் என மனம் மாறி காம உணர்வு குறைந்து விடுகிறது. திரு மணத்திற்குப் பின் உடல் உறவில் ஈடுபடு ம் பொழுது தன் ஆண் உறுப்பு முன்புபோல் இல்லாமல் சிறியதாகவும் வீரியம் …

Read More »

பெண்களுக்கு ஆண்குறி பெரிசா இருந்த பிடிக்குமா ? சிறிச இருந்த பிடிக்குமா ?

பல காலமாக விவாதிக்கப்பட்டு வரும் ஒரு விடையம் உள்ளது. அது என்னவென்று கேட்டால், பெண்கள் விரும்புவது பெரிய ஆண்குறியையா ? இல்லை சிறிய ஆண்குறியையா ? என்பது தான் ! பெண்கள் பெரிய ஆண்குறியுள்ள ஆண்களோடு உடலுறவில் ஈடுபட்டு திருப்த்தி அடைவதாகவும், …

Read More »

ஆண்குறியின் விறைப்புத் தன்மையை இயற்கையான முறையில் அதிகரிக்க‍ …

ஆண் குறியின் விறைப்புத் தன்மையை இயற்கையான முறையில் அதிகரிப்ப‍து எப்ப‍டி? ஆண்களே உங்ளின் ஆண் உறுப்பு சரியாக விறை ப்படையவில்லை என்பதையும் உங்களால் உணர முடிகின்றதா? இதனால் உறவில் திருப்தியின்மை யும் ஏற்படுகிறதா? . இதனை இயற்கை முறையில் குணப்படுத்த முடியும் …

Read More »

உங்களுடைய ஆண்குறியின் நீளம் எவ்வளவு?

முதலில் உங்கள் ஆண்குறி உண்மையிலே மற்றவர்களின் குறியை விட சிறியதா என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். பெரும்பான்மையானவர்களின் ஆண் குறி சராசரியான அளவுடையவை தான். உங்கள் ஆண்குறியை நீங்கள் விறைப்பாக இருக்கும்போது தான் அளவெடுக்க வேண்டும். உங்கள் குறி சாதரணமான (விறைப்பில்லாத) நிலையில் …

Read More »

ஆண்குறி விறைப்படைவதில் பிரச்சினை

திருப்தியான பாலுறவுக்கு தேவையான அளவில் ஆண்குறியின் விறைப்பு ஏற்படுவதிலும் அதைத் தக்க வைப்பதிலும் ஏற்படும் குறைபாடே இதுவாகும். குறித்த நபரிலும் அவரது துணையிலும் பாலியல் விளைவை ஏற்படுத்தும். இது மிகவும் பொதுவாக ஆண்களில் ஏற்படும் குறைப்பாடாகும். இதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு. …

Read More »

ஆணுறுப்பு big ஆக வேண்டுமா ?

முதலில் உங்கள் ஆண்குறி உண்மையிலே மற்றவர்களின் குறியை விட சிறியதா என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். பெரும்பான்மையானவர்களின் ஆண் குறி சராசரியான அளவுடையவை தான். உங்கள் ஆண்குறியை நீங்கள் விறைப்பாக இருக்கும்போது தான் அளவெடுக்க வேண்டும். உங்கள் குறி சாதரணமான (விறைப்பில்லாத) நிலையில் …

Read More »

இயற்கையில் ஆண்களின் ஆண்குறி அளவு

பொதுவாக ஒரு ஆண், பருவ வயதை அடைந்த பின் னர் அவனின் ஆண் குறி 3 முதல் 4 அங்குலம் (விறைப்பு தன்மையில்லா தபோது) நீளமாக இருப்ப துடன், ஒரு அங்குலம் சுற்றளவு கொண்டிருக்கும். சாதாரண நிலையில் 4 அல்லது 5 …

Read More »

ஆண் குறி பற்றிய விரிவான விளக்கம்

ஆண்குறி மூன்று மெத்தை போன்ற இணை உருண்டைத் திசுக்கள் கொண்ட உறுப்பாகும். ஆண்குறியின் அடியில் ஓர் உருளைத்திசு அமைப்பும் மேல் பகுதியின் இரு திசு அமைப்புக்களும் உள்ளன. இவற்றின் இடையே சிறுநீர்க்குழாய் அமைந்திருக்கிறது. குறியானது விரைப்புத்தன்மை அடைந்த நிலையில் அடிப்புற உருளை …

Read More »

உங்கள் ஆணுறுப்பு பிரச்சினைகளும் தீர்வுகளும்

பிரச்சினையில் தலையாயது சிறிதாக உள்ளது என்பது தான். அதற்கான சில வழிமுறைகளைக் காண்போம். முதலில் உங்கள் ஆண்குறி உண்மையிலே மற்றவர்களின் குறியை விட சிறியதா என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். பெரும்பான்மையானவர்களின் ஆண் குறி சராசரியான அளவுடையவை தான். உங்கள் ஆண்குறியை நீங்கள் …

Read More »