Home பாலியல் உடலுறவின்போது வழவழப்பு ஏன் அவசியமாகிறது?

உடலுறவின்போது வழவழப்பு ஏன் அவசியமாகிறது?

17

உடலுறவின்போது வழவழப்பு ஏன் அவசியமாகிறது? (Why is lubrication necessary during sex?)

ஆண்குறி பெண்ணுறுப்புக்குள் நுழைவதற்கு பெண்ணுறுப்பு தயாராவதற்கும், உள்ளே ஆண்குறி தேய்க்கும்போது உராய்வு அல்லது எரிச்சல் ஏற்படுவதைக் குறைக்கவும் உடலுறவின்போது வழவழப்பு அவசியமாகிறது.
வழவழப்பால் பெண்ணுறுப்பின் தோல் மென்மையாகிறது, பெண்ணுறுப்பின் சுவர்களின் மீள்தன்மை தொடர்கிறது.
உடலுறவின் அனுபவம் சிறப்பாக இருக்கவும் உதவுகிறது. சில பெண்கள், அதிக வழவழப்பு இருக்கையில் உடலுறவில் ஈடுபடும்போது சிறப்பாக இருப்பதாகக் கூறுகின்றனர்.
கிளிட்டோரிஸ் பகுதியில் வழவழப்பு இருந்தால், பெண்ணுக்கு அதிக இன்பத்தைக் கொடுத்து, பெண் புணர்ச்சிப் பரவசநிலையை எளிதில் அடைய உதவுகிறது.
வழவழப்பு இருந்தால், ஆணுக்கும் உடலுறவு எளிதாகவும் சௌகரியமாகவும் ஆகிறது, அதிக இன்பம் கிடைக்கிறது. போதிய வழவழப்பு இருந்தால், ஆண்குறியின் நாசூக்கான தோலில் சேதமோ உராய்வு பாதிப்போ ஏற்படாமல் தவிர்க்கப்படுவதுடன், அதிக இன்பமும் கிடைக்கிறது. இந்த இன்பத்தால் பாலுறவு அதிக நேரம் நீடிக்கவும் கூடும்.
ஆண்குறி கிளர்ச்சி நிலையை அடைய அதிக நேரம் தேவைப்படும் வயதான ஆண்களுக்கு, வழவழப்பளிக்கும் தயாரிப்புகள் இன்ப உணர்வை அதிகரித்து, விறைப்பை அதிக நேரம் நீடிக்க உதவக்கூடும்.

சுவையுடன் கூடிய வழவழப்புப் பொருள்கள், பெண்ணுறுப்பிலும் ஆணுறுப்பிலும் சுரக்கும் திரவங்களின் சுவையை மாற்றுவதால், வாய்வழிப் புணர்ச்சியும் எளிதாகும்.
போதுமான வழவழப்பு இல்லாமல் உடலுறவில் ஈடுபடும்போது, அசௌகரியம் (எரிச்சல் அல்லது வலி) ஏற்பட்டு, பாலுறவின் இன்பமே குறையலாம்.